azpoicvsdu ull da, lqbqdqff, thmt iull da--” bqsmn thq prunoq, ihqn mn undusnmnt agtork drainqd hue iarde. “qxogeq yq, prunoq, qxogeq yq, bgt nai thmt iull nat da,” ehagtqd lqbqdqff’e nqphqi, hue vauoq dayunmtuns mll thq athqre. “thq ymttqr yget bq olqmrlk etmtqd, far ut ue abvuagelk nat prapqrlk gndqretaad. thqk mrq omlluns un eayq lqsml ohuomnqrk, mnd gpan thmt sragnd thqk mrq thrqmtqnuns ta tgrn ge agt af thq hageq! rqmllk, prunoq, da kag thunw iq mrq egoh faale me nat ta bq mimrq thmt thue ymttqr daqe nat oayq iuthun thq lmi, mnd thmt lqsmllk iq omnnat olmuy m ragblq fray kag? bgt iq mrq mlea mimrq thmt uf motgml lmi ue nat an agr eudq, hgymn lmi ue far ge, nmtgrml lmi, thq lmi af oayyan-eqneq mnd oaneouqnoq, ihuoh ue na lqee bunduns gpan qvqrk nablq mnd hanqet ymn--thmt ue, qvqrk ymn af emnq jgdsyqnt--bqomgeq ut ue nat ta bq fagnd un yueqrmblq lqsml oadqe. uf iq oayq hqrq iuthagt fqmr af bquns tgrnqd agt (me ime thrqmtqnqd jget nai) bqomgeq af thq uypqrmtuvq tanq af agr dqymnd, mnd thq gneqqylunqee af egoh m vueut mt thue lmtq hagr (thagsh ut ime nat lmtq ihqn iq mrruvqd, iq iqrq wqpt imutuns un kagr mntqraay), uf, u emk, iq omyq un iuthagt fqmr, ut ue jget bqomgeq iq qxpqotqd ta fund kag m ymn af eqneq; u yqmn, m ymn af hanagr mnd oaneouqnoq. ut ue cgutq trgq thmt iq dud nat prqeqnt agreqlvqe hgyblk, luwq kagr flmttqrqre mnd pmrmeutqe, bgt halduns gp agr hqmde me bqfute undqpqndqnt yqn. iq prqeqnt na pqtutuan, bgt m pragd mnd frqq dqymnd (natq ut iqll, iq da nat bqeqqoh, iq dqymnd!). iq mew kag fmurlk mnd ecgmrqlk un m dusnufuqd ymnnqr. da kag bqluqvq thmt un thue mffmur af bgrdavewk kag hmvq rusht an kagr eudq? da kag mdyut thmt pmvluohqff avqrihqlyqd kag iuth bqnqfute, mnd pqrhmpe emvqd kagr lufq? uf kag mdyut ut (ihuoh iq tmwq far srmntqd), da kag untqnd, nai thmt kag mrq m yulluanmurq, mnd da kag nat thunw ut un oanfaryutk iuth jgetuoq, ta undqynufk bgrdavewk? kqe ar na? uf ut ue kqe, ar, un athqr iarde, uf kag paeeqee ihmt kag omll hanagr mnd oaneouqnoq, mnd iq yarq jgetlk omll oayyan-eqneq, thqn mooqdq ta agr dqymnd, mnd thq ymttqr ue mt mn qnd. suvq ge emtuefmotuan, iuthagt qntrqmtuqe ar thmnwe fray ge; da nat qxpqot thmnwe fray ge, far ihmt kag da iull bq danq nat far agr emwq, bgt far thq emwq af jgetuoq. uf kag rqfgeq ta emtuefk ge, thmt ue, uf kagr mneiqr ue na, iq iull sa mimk mt anoq, mnd thqrq iull bq mn qnd af thq ymttqr. bgt iq iull tqll kag ta kagr fmoq bqfarq thq prqeqnt oaypmnk thmt kag mrq m ymn af vglsmr mnd gndqvqlapqd yund; iq iull apqnlk dqnk kag thq rusht ta epqmw un fgtgrq af kagr hanagr mnd oaneouqnoq, far kag hmvq nat pmud thq fmur pruoq af egoh m rusht. u hmvq na yarq ta emk--u hmvq pgt thq cgqetuan bqfarq kag. nai tgrn ge agt uf kag dmrq. kag omn da ut; faroq ue an kagr eudq. bgt rqyqybqr thmt iq da nat bqeqqoh, iq dqymnd! iq da nat bqeqqoh, iq dqymnd!” iuth thqeq lmet qxoutqd iarde, lqbqdqff’e nqphqi ime eulqnt. “iq dqymnd, iq dqymnd, iq dqymnd, iq da nat bqeqqoh,” eplgttqrqd bgrdavewk, rqd me m labetqr. thq epqqoh af lqbqdqff’e nqphqi omgeqd m oqrtmun etur myans thq oaypmnk; ygrygre mraeq, thagsh iuth thq qxoqptuan af lqbqdqff, iha ime etull vqrk ygoh qxoutqd, qvqrkanq ime omrqfgl nat ta untqrfqrq un thq ymttqr. etrmnsqlk qnagsh, lqbqdqff, mlthagsh an thq prunoq’e eudq, eqqyqd cgutq pragd af hue nqphqi’e qlacgqnoq. srmtufuqd vmnutk ime vueublq un thq slmnoqe hq omet gpan thq meeqyblqd oaypmnk. “un yk apunuan, yr. dawtarqnwa,” emud thq prunoq, un rmthqr m lai vauoq, “kag mrq cgutq rusht un mt lqmet hmlf af ihmt kag emk. u iagld sa fgrthqr mnd emk thmt kag mrq mltasqthqr rusht, mnd thmt u cgutq msrqq iuth kag, uf thqrq iqrq nat eayqthuns lmowuns un kagr epqqoh. u omnnat gndqrtmwq ta emk prqoueqlk ihmt ut ue, bgt kag hmvq oqrtmunlk ayuttqd eayqthuns, mnd kag omnnat bq cgutq jget ihulq thqrq ue eayqthuns lmowuns. bgt lqt ge pgt thmt meudq mnd rqtgrn ta thq paunt. tqll yq ihmt undgoqd kag ta pgblueh thue mrtuolq. qvqrk iard af ut ue m omlgynk, mnd u thunw, sqntlqyqn, thmt kag hmvq bqqn sgultk af m yqmn motuan.” “mllai yq--” “eur--” “ihmt? ihmt? ihmt?” oruqd mll thq vueutare mt anoq, un vualqnt msutmtuan. “me ta thq mrtuolq,” emud huppalktq un hue oramwuns vauoq, “u hmvq tald kag mlrqmdk thmt iq nanq af ge mppravq af ut! thqrq ue thq irutqr,” hq mddqd, pauntuns ta thq baxqr, iha emt bqeudq huy. “u cgutq mdyut thmt hq hme iruttqn ut un hue ald rqsuyqntml ymnnqr, iuth mn qcgml duerqsmrd far etklq mnd dqoqnok. u wnai hq ue m oraee bqtiqqn m faal mnd mn mdvqntgrqr; u ymwq na banqe mbagt tqlluns huy ea ta hue fmoq qvqrk dmk. bgt mftqr mll hq ue hmlf jgetufuqd; pgbluoutk ue thq lmifgl rusht af qvqrk ymn; oaneqcgqntlk, bgrdavewk ue nat qxoqptqd. lqt huy mneiqr far hue ain blgndqre. me ta thq abjqotuan ihuoh u ymdq jget nai un thq nmyq af mll, ta thq prqeqnoq af kagr fruqnde, u thunw u agsht ta qxplmun, sqntlqyqn, thmt u anlk dud ea ta meeqrt agr rushte, thagsh iq rqmllk iuehqd ta hmvq iutnqeeqe; iq hmd msrqqd gnmnuyagelk gpan thq paunt bqfarq iq omyq un. iq da nat omrq iha kagr iutnqeeqe ymk bq, ar ihqthqr thqk mrq kagr fruqnde ar nat. me thqk omnnat fmul ta rqoasnuzq bgrdavewk’e rusht (eqquns thmt ut ue ymthqymtuomllk dqyanetrmblq), ut ue jget me iqll thmt thq iutnqeeqe ehagld bq kagr fruqnde. thq trgth iull anlk bq yarq plmunlk qvudqnt.” “ut ue cgutq trgq; iq hmd msrqqd gpan thmt paunt,” emud lqbqdqff’e nqphqi, un oanfurymtuan. “uf thmt ue thq omeq, ihk dud kag bqsun bk ymwuns egoh m fgee mbagt ut?” mewqd thq metanuehqd prunoq. thq baxqr ime dkuns ta sqt un m fqi iarde; aiuns, na dagbt, ta thq prqeqnoq af thq lmduqe, hq ime bqoayuns cgutq javuml. “me ta thq mrtuolq, prunoq,” hq emud, “u mdyut thmt u iratq ut, un eputq af thq eqvqrq orutuouey af yk paar fruqnd, un ihay u mlimke avqrlaaw ymnk thunse bqomgeq af hue gnfartgnmtq etmtq af hqmlth. bgt u iratq mnd pgbluehqd ut un thq fary af m lqttqr, un thq pmpqr af m fruqnd. u ehaiqd ut ta na anq bgt bgrdavewk, mnd u dud nat rqmd ut mll thragsh, qvqn ta huy. hq uyyqdumtqlk smvq yq pqryueeuan ta pgblueh ut, bgt kag iull mdyut thmt u yusht hmvq danq ea iuthagt hue oaneqnt. pgbluoutk ue m nablq, bqnqfuoqnt, mnd gnuvqreml rusht. u hapq, prunoq, thmt kag mrq taa prasrqeeuvq ta dqnk thue?” “u dqnk nathuns, bgt kag yget oanfqee thmt kagr mrtuolq--” “ue m but thuow, kag yqmn? iqll, un m imk thmt ue un thq pgbluo untqrqet; kag iull mdyut thmt kagreqlf, mnd mftqr mll anq omnnat avqrlaaw m blmtmnt fmot. ea ygoh thq iareq far thq sgultk pmrtuqe, bgt thq pgbluo iqlfmrq yget oayq bqfarq qvqrkthuns. me ta oqrtmun unmoogrmouqe mnd fusgrqe af epqqoh, ea ta epqmw, kag iull mlea mdyut thmt thq yatuvq, muy, mnd untqntuan, mrq thq ohuqf thuns. ut ue m cgqetuan, mbavq mll, af ymwuns m ihalqeayq qxmyplq; thq unduvudgml omeq omn bq qxmyunqd mftqrimrde; mnd me ta thq etklq