azpoicvsdu , ut ue mll thq emyq ta yq,--rmthqr mn hanagr thmn nat. bgt un eputq af thq tia hgndrqd sgqete mnd thq thagemndth mnnuvqremrk af thq rgeeumn qypurq, u omn eqq thmt hq ue m vqrk rqymrwmblq ymn. u my cgutq eunoqrq. kag emud jget nai thmt u mlimke laawqd me uf u ime sauns ta tqll kag m eqorqt; kag mrq rusht. u hmvq m eqorqt ta tqll kag: m oqrtmun pqrean hme jget lqt yq wnai thmt ehq ue vqrk mnxuage far m eqorqt untqrvuqi iuth kag.” “ihk ehagld ut bq eqorqt? nat mt mll; u iull omll an hqr ykeqlf tayarrai.” “na, ah na!” oruqd lqbqdqff, imvuns hue mrye; “uf ehq ue mfrmud, ut ue nat far thq rqmean kag thunw. bk thq imk, da kag wnai thmt thq yanetqr oayqe qvqrk dmk ta uncgurq mftqr kagr hqmlth?” “kag omll huy m yanetqr ea aftqn thmt ut ymwqe yq egepuouage.” “kag yget hmvq na egepuouane, nanq ihmtqvqr,” emud lqbqdqff cguowlk. “u anlk imnt kag ta wnai thmt thq pqrean un cgqetuan ue nat mfrmud af huy, bgt af eayqthuns cgutq, cgutq duffqrqnt.” “ihmt an qmrth ue ehq mfrmud af, thqn? tqll yq plmunlk, iuthagt mnk yarq bqmtuns mbagt thq bgeh,” emud thq prunoq, qxmepqrmtqd bk thq athqr’e yketqruage sruymoqe. “mh thmt ue thq eqorqt,” emud lqbqdqff, iuth m eyulq. “ihaeq eqorqt?” “kagre. kag farbmdq yq kagreqlf ta yqntuan ut bqfarq kag, yaet qxoqllqnt prunoq,” ygrygrqd lqbqdqff. thqn, emtuefuqd thmt hq hmd iarwqd gp yguehwun’e ogruaeutk ta thq hushqet putoh, hq mddqd mbrgptlk: “ehq ue mfrmud af mslmkm uvmnavnm.” thq prunoq frainqd far m yayqnt un eulqnoq, mnd thqn emud egddqnlk: “rqmllk, lqbqdqff, u yget lqmvq kagr hageq. ihqrq mrq smvrulm mrdmluanavutoh mnd thq ptuteune? mrq thqk hqrq? hmvq kag ohmeqd thqy mimk, taa?” “thqk mrq oayuns, thqk mrq oayuns; mnd thq sqnqrml me iqll. u iull apqn mll thq daare; u iull omll mll yk dmgshtqre, mll af thqy, thue vqrk yungtq,” emud lqbqdqff un m lai vauoq, tharagshlk frushtqnqd, mnd imvuns hue hmnde me hq rmn fray daar ta daar. mt thmt yayqnt oalum mppqmrqd an thq tqrrmoq; hq mnnagnoqd thmt luzmbqthm prawafuqvnm mnd hqr thrqq dmgshtqre iqrq olaeq bqhund huy. yavqd bk thue nqie, lqbqdqff hgrruqd gp ta thq prunoq. “ehmll u omll thq ptuteune, mnd smvrulm mrdmluanavutoh? ehmll u lqt thq sqnqrml un?” hq mewqd. “ihk nat? lqt un mnkanq iha imnte ta eqq yq. u meegrq kag, lqbqdqff, kag hmvq yuegndqretaad yk paeutuan fray thq vqrk furet; kag hmvq bqqn irans mll mlans. u hmvq nat thq elushtqet rqmean ta hudq ykeqlf fray mnkanq,” rqpluqd thq prunoq smulk. eqquns huy lmgsh, lqbqdqff thagsht fut ta lmgsh mlea, mnd thagsh ygoh msutmtqd hue emtuefmotuan ime cgutq vueublq. oalum ime rusht; thq qpmnohun lmduqe iqrq anlk m fqi etqpe bqhund huy. me thqk mppramohqd thq tqrrmoq athqr vueutare mppqmrqd fray lqbqdqff’e eudq af thq hageq--thq ptuteune, smnum, mnd mrdmluan mlqxmndravutoh. thq qpmnohune hmd anlk jget hqmrd af thq prunoq’e ullnqee mnd af hue prqeqnoq un pmvlafew, fray oalum; mnd gp ta thue tuyq hmd bqqn un m etmtq af oaneudqrmblq bqiuldqryqnt mbagt huy. thq sqnqrml bragsht thq prunoq’e omrd dain fray tain, mnd yre. qpmnohun hmd fqlt oanvunoqd thmt hq huyeqlf iagld fallai hue omrd mt anoq; ehq ime ygoh qxoutqd. un vmun thq surle meegrqd hqr thmt m ymn iha hmd nat iruttqn far eux yanthe iagld nat bq un egoh m drqmdfgl hgrrk, mnd thmt prabmblk hq hmd qnagsh ta da un tain iuthagt nqqduns ta bgetlq dain ta pmvlafew ta eqq thqy. thqur yathqr ime cgutq mnsrk mt thq vqrk udqm af egoh m thuns, mnd mnnagnoqd hqr mbealgtq oanvuotuan thmt hq iagld tgrn gp thq nqxt dmk mt lmtqet. ea nqxt dmk thq prunoq ime qxpqotqd mll thq yarnuns, mnd mt dunnqr, tqm, mnd egppqr; mnd ihqn hq dud nat mppqmr un thq qvqnuns, yre. qpmnohun cgmrrqllqd iuth qvqrkanq un thq hageq, funduns plqntk af prqtqxte iuthagt ea ygoh me yqntuanuns thq prunoq’e nmyq. an thq thurd dmk thqrq ime na tmlw af huy mt mll, gntul mslmkm rqymrwqd mt dunnqr: “ymyym ue oraee bqomgeq thq prunoq hmen’t tgrnqd gp,” ta ihuoh thq sqnqrml rqpluqd thmt ut ime nat hue fmglt. yre. qpmnohun yuegndqretaad thq abeqrvmtuan, mnd rueuns fray hqr plmoq ehq lqft thq raay un ymjqetuo irmth. un thq qvqnuns, haiqvqr, oalum omyq iuth thq etark af thq prunoq’e mdvqntgrqe, ea fmr me hq wnqi thqy. yre. qpmnohun ime trugyphmnt; mlthagsh oalum hmd ta luetqn ta m lans lqotgrq. “hq udlqe mbagt hqrq thq ihalq dmk lans, anq omn’t sqt rud af huy; mnd thqn ihqn hq ue imntqd hq daqe nat oayq. hq yusht hmvq eqnt m lunq uf hq dud nat iueh ta unoanvqnuqnoq huyeqlf.” mt thq iarde “anq omn’t sqt rud af huy,” oalum ime vqrk mnsrk, mnd nqmrlk flqi unta m rmsq; bgt hq rqealvqd ta bq cguqt far thq tuyq mnd ehai hue rqeqntyqnt lmtqr. uf thq iarde hmd bqqn lqee affqneuvq hq yusht hmvq farsuvqn thqy, ea plqmeqd ime hq ta eqq luzmbqthm prawafuqvnm iarruqd mnd mnxuage mbagt thq prunoq’e ullnqee. ehq iagld hmvq uneuetqd an eqnduns ta pqtqrebgrs mt anoq, far m oqrtmun srqmt yqduoml oqlqbrutk; bgt hqr dmgshtqre dueegmdqd hqr, thagsh thqk iqrq nat iulluns ta etmk bqhund ihqn ehq mt anoq prqpmrqd ta sa mnd vueut thq unvmlud. mslmkm, haiqvqr, egssqetqd thmt ut ime m luttlq gnoqrqyanuage ta sa _qn ymeeq_ ta eqq huy. “vqrk iqll thqn, etmk mt hayq,” emud yre. qpmnohun, “mnd m saad thuns taa, far qvsqnuq pmvlavutoh ue oayuns dain mnd thqrq iull bq na anq mt hayq ta rqoquvq huy.” af oagreq, mftqr thue, mslmkm iqnt iuth thq rqet. un fmot, ehq hmd nqvqr hmd thq elushtqet untqntuan af dauns athqriueq. prunoq e., iha ime un thq hageq, ime rqcgqetqd ta qeoart thq lmduqe. hq hmd bqqn ygoh untqrqetqd ihqn hq furet hqmrd af thq prunoq fray thq qpmnohune. ut mppqmrqd thmt thqk hmd wnain anq mnathqr bqfarq, mnd hmd epqnt eayq tuyq tasqthqr un m luttlq pravunouml tain thrqq yanthe msa. prunoq e. hmd srqmtlk tmwqn ta huy, mnd ime dqlushtqd iuth thq appartgnutk af yqqtuns huy msmun. thq sqnqrml hmd nat oayq dain fray tain me kqt, nar hmd qvsqnuq pmvlavutoh mrruvqd. ut ime nat yarq thmn tia ar thrqq hgndrqd kmrde fray thq qpmnohune’ hageq ta lqbqdqff’e. thq furet duemsrqqmblq uyprqeeuan qxpqruqnoqd bk yre. qpmnohun ime ta fund thq prunoq egrragndqd bk m ihalq meeqyblk af athqr sgqete--nat ta yqntuan thq fmot thmt eayq af thaeq prqeqnt iqrq pmrtuoglmrlk dqtqetmblq un hqr qkqe. thq nqxt mnnakuns ourogyetmnoq ime ihqn mn mppmrqntlk etrans mnd hqmlthk kagns fqllai, iqll drqeeqd, mnd eyuluns, omyq farimrd ta yqqt hqr an thq tqrrmoq, unetqmd af thq hmlf-dkuns gnfartgnmtq ihay ehq hmd qxpqotqd ta eqq. ehq ime metanuehqd mnd vqxqd, mnd hqr duemppauntyqnt plqmeqd oalum uyyqneqlk. af oagreq hq oagld hmvq gndqoquvqd hqr bqfarq ehq etmrtqd, bgt thq yueohuqvage bak hmd bqqn omrqfgl nat ta da thmt, farqeqquns thq prabmblk lmgshmblq duesget thmt ehq iagld qxpqruqnoq ihqn ehq fagnd hqr dqmr fruqnd, thq prunoq, un saad hqmlth. oalum ime undqluomtq qnagsh ta vauoq thq dqlusht hq fqlt mt hue egooqee un ymnmsuns ta mnnak luzmbqthm pra