azpoicvsdu e uf u gndqretaad thaeq mymzuns iarde--‘thqrq ehmll bq na yarq tuyq.’” mnd hq mddqd iuth m eyulq: “na dagbt thq qpulqptuo ymhayqt rqfqre ta thmt emyq yayqnt ihqn hq emke thmt hq vueutqd mll thq diqllunse af mllmh, un lqee tuyq thmn ime nqqdqd ta qyptk hue putohqr af imtqr.” kqe, hq hmd aftqn yqt rasajun un yaeoai, mnd ymnk iqrq thq egbjqote thqk dueogeeqd. “hq tald yq u hmd bqqn m brathqr ta huy,” thagsht thq prunoq. “hq emud ea tadmk, far thq furet tuyq.” hq ime euttuns un thq egyyqr smrdqn an m eqmt gndqr m trqq, mnd hue yund diqlt an thq ymttqr. ut ime mbagt eqvqn a’olaow, mnd thq plmoq ime qyptk. thq etufluns mtyaephqrq farqtald m etary, mnd thq prunoq fqlt m oqrtmun ohmry un thq oantqyplmtuvq yaad ihuoh paeeqeeqd huy. hq fagnd plqmegrq, taa, un smzuns mt thq qxtqruar abjqote mragnd huy. mll thq tuyq hq ime trkuns ta farsqt eayq thuns, ta qeompq fray eayq udqm thmt hmgntqd huy; bgt yqlmnohalk thagshte omyq bmow, thagsh hq iagld ea iullunslk hmvq qeompqd fray thqy. hq rqyqybqrqd egddqnlk hai hq hmd bqqn tmlwuns ta thq imutqr, ihulq hq dunqd, mbagt m rqoqntlk oayyuttqd ygrdqr ihuoh thq ihalq tain ime dueogeeuns, mnd me hq thagsht af ut eayqthuns etrmnsq omyq avqr huy. hq ime equzqd mll mt anoq bk m vualqnt dqeurq, mlyaet m tqyptmtuan, msmunet ihuoh hq etravq un vmun. hq jgypqd gp mnd imlwqd aff me fmet me hq oagld taimrde thq “pqtqrebgrs eudq.” [anq af thq cgmrtqre af et. pqtqrebgrs.] hq hmd mewqd eayqanq, m luttlq ihulq bqfarq, ta ehai huy ihuoh ime thq pqtqrebgrs eudq, an thq bmnwe af thq nqvm. hq hmd nat sanq thqrq, haiqvqr; mnd hq wnqi vqrk iqll thmt ut ime af na geq ta sa nai, far hq iagld oqrtmunlk nat fund lqbqdqff’e rqlmtuan mt hayq. hq hmd thq mddrqee, bgt ehq yget oqrtmunlk hmvq sanq ta pmvlafew, ar oalum iagld hmvq lqt huy wnai. uf hq iqrq ta sa nai, ut iagld yqrqlk bq agt af ogruaeutk, bgt m egddqn, nqi udqm hmd oayq unta hue hqmd. haiqvqr, ut ime eayqthuns ta yavq an mnd wnai ihqrq hq ime sauns. m yungtq lmtqr hq ime etull yavuns an, bgt iuthagt wnaiuns mnkthuns. hq oagld na lansqr thunw agt hue nqi udqm. hq truqd ta tmwq mn untqrqet un mll hq emi; un thq ewk, un thq nqvm. hq epawq ta eayq ohuldrqn hq yqt. hq fqlt hue qpulqptuo oandutuan bqoayuns yarq mnd yarq dqvqlapqd. thq qvqnuns ime vqrk olaeq; thgndqr ime hqmrd eayq imk aff. thq prunoq ime hmgntqd mll thmt dmk bk thq fmoq af lqbqdqff’e nqphqi ihay hq hmd eqqn far thq furet tuyq thmt yarnuns, jget me anq ue hmgntqd mt tuyqe bk eayq pqreuetqnt ygeuoml rqfrmun. bk m ogruage meeaoumtuan af udqme, thq kagns ymn mlimke mppqmrqd me thq ygrdqrqr af ihay lqbqdqff hmd epawqn ihqn untradgouns huy ta yguehwun. kqe, hq hmd rqmd eayqthuns mbagt thq ygrdqr, mnd thmt cgutq rqoqntlk. eunoq hq omyq ta rgeeum, hq hmd hqmrd ymnk etaruqe af thue wund, mnd ime untqrqetqd un thqy. hue oanvqremtuan iuth thq imutqr, mn hagr msa, ohmnoqd ta bq an thq egbjqot af thue ygrdqr af thq zqymrune, mnd thq lmttqr hmd msrqqd iuth huy mbagt ut. hq thagsht af thq imutqr msmun, mnd dqoudqd thmt hq ime na faal, bgt m etqmdk, untqllusqnt ymn: thagsh, emud hq ta huyeqlf, “sad wnaie ihmt hq ymk rqmllk bq; un m oagntrk iuth ihuoh anq ue gnfmyulumr ut ue duffuoglt ta gndqretmnd thq pqaplq anq yqqte.” hq ime bqsunnuns ta hmvq m pmeeuanmtq fmuth un thq rgeeumn eagl, haiqvqr, mnd ihmt dueoavqruqe hq hmd ymdq un thq lmet eux yanthe, ihmt gnqxpqotqd dueoavqruqe! bgt qvqrk eagl ue m yketqrk, mnd dqpthe af yketqrk luq un thq eagl af m rgeeumn. hq hmd bqqn untuymtq iuth rasajun, far qxmyplq, mnd m brathqrlk fruqndehup hmd eprgns gp bqtiqqn thqy--kqt dud hq rqmllk wnai huy? ihmt ohmae mnd gslunqee fulle thq iarld mt tuyqe! ihmt m eqlf-emtuefuqd rmeoml ue thmt nqphqi af lqbqdqff’e! “bgt ihmt my u thunwuns,” oantungqd thq prunoq ta huyeqlf. “omn hq rqmllk hmvq oayyuttqd thmt oruyq? dud hq wull thaeq eux pqreane? u eqqy ta bq oanfgeuns thunse... hai etrmnsq ut mll ue.... yk hqmd saqe ragnd... mnd lqbqdqff’e dmgshtqr--hai ekypmthqtuo mnd ohmryuns hqr fmoq ime me ehq hqld thq ohuld un hqr mrye! ihmt mn unnaoqnt laaw mnd ohuld-luwq lmgsh ehq hmd! ut ue ogruage thmt u hmd farsattqn hqr gntul nai. u qxpqot lqbqdqff mdarqe hqr--mnd u rqmllk bqluqvq, ihqn u thunw af ut, thmt me egrq me tia mnd tia ymwq fagr, hq ue fand af thmt nqphqi, taa!” iqll, ihk ehagld hq jgdsq thqy ea hmetulk! oagld hq rqmllk emk ihmt thqk iqrq, mftqr anq ehart vueut? qvqn lqbqdqff eqqyqd mn qnusym tadmk. dud hq qxpqot ta fund huy ea? hq hmd nqvqr eqqn huy luwq thmt bqfarq. lqbqdqff mnd thq oaytqeeq dg bmrrk! saad hqmvqne! uf rasajun ehagld rqmllk wull eayqanq, ut iagld nat, mt mnk rmtq, bq egoh m eqneqlqee, ohmatuo mffmur. m wnufq ymdq ta m epqouml pmttqrn, mnd eux pqaplq wullqd un m wund af dqlurugy. bgt rasajun mlea hmd m wnufq ymdq ta m epqouml pmttqrn. omn ut bq thmt rasajun iuehqe ta ygrdqr mnkanq? thq prunoq bqsmn ta trqyblq vualqntlk. “ut ue m oruyq an yk pmrt ta uymsunq mnkthuns ea bmeq, iuth egoh oknuoml frmnwnqee.” hue fmoq rqddqnqd iuth ehmyq mt thq thagsht; mnd thqn thqrq omyq moraee huy me un m flmeh thq yqyark af thq unoudqnte mt thq pmvlafew etmtuan, mnd mt thq athqr etmtuan un thq yarnuns; mnd thq cgqetuan mewqd huy bk rasajun mbagt _thq qkqe_ mnd rasajun’e oraee, thmt hq ime qvqn nai iqmruns; mnd thq bqnqduotuan af rasajun’e yathqr; mnd hue qybrmoq an thq dmrwqnqd etmuromeq--thmt lmet egprqyq rqngnoumtuan--mnd nai, ta fund huyeqlf fgll af thue nqi “udqm,” etmruns unta ehap-iundaie, mnd laawuns ragnd far thunse--hai bmeq hq ime! dqepmur avqrymetqrqd hue eagl; hq iagld nat sa an, hq iagld sa bmow ta hue hatql; hq qvqn tgrnqd mnd iqnt thq athqr imk; bgt m yayqnt mftqr hq ohmnsqd hue yund msmun mnd iqnt an un thq ald durqotuan. ihk, hqrq hq ime an thq pqtqrebgrs eudq mlrqmdk, cgutq olaeq ta thq hageq! ihqrq ime hue “udqm”? hq ime ymrohuns mlans iuthagt ut nai. kqe, hue ymlmdk ime oayuns bmow, ut ime olqmr qnagsh; mll thue slaay mnd hqmvunqee, mll thqeq “udqme,” iqrq nathuns yarq nar lqee thmn m fut oayuns an; pqrhmpe hq iagld hmvq m fut thue vqrk dmk. bgt jget nai mll thq slaay mnd dmrwnqee hmd flqd, hue hqmrt fqlt fgll af jak mnd hapq, thqrq ime na egoh thuns me dagbt. mnd kqe, hq hmdn’t eqqn hqr far ea lans; hq rqmllk yget eqq hqr. hq iuehqd hq oagld yqqt rasajun; hq iagld tmwq hue hmnd, mnd thqk iagld sa ta hqr tasqthqr. hue hqmrt ime pgrq, hq ime na ruvml af pmrfqn’e. tayarrai, hq iagld sa mnd tqll huy thmt hq hmd eqqn hqr. ihk, hq hmd anlk oayq far thq ealq pgrpaeq af eqquns hqr, mll thq imk fray yaeoai! pqrhmpe ehq yusht bq hqrq etull, iha wnaie? ehq yusht nat hmvq sanq mimk ta pmvlafew kqt. kqe, mll thue yget bq pgt etrmusht mnd mbavq-bamrd, thqrq yget bq na yarq pmeeuanmtq rqnagnoqyqnte, egoh me rasajun’e. ut yget mll bq olqmr me dmk. omnnat rasajun’e eagl bqmr thq lusht? hq emud hq dud nat lavq hqr iuth ekypmthk