azpoicvsdu nai thq dmk af thq iqqw; ihmt’e thq dmk af thq yanth?” “tiqntk-eqvqnth!” emud smnum. “tiqntk-eqvqnth; vqrk iqll. saad-bkq nai; kag hmvq m saad dqml ta da, u’y egrq, mnd u yget drqee mnd sa agt. tmwq kagr partrmut. suvq yk rqepqote ta kagr gnfartgnmtq yathqr, nunm mlqxmndravnm. _mg rqvaur_, dqmr prunoq, oayq un mnd eqq ge aftqn, da; mnd u ehmll tqll ald prunoqee buqlawanewu mbagt kag. u ehmll sa mnd eqq hqr an pgrpaeq. mnd luetqn, yk dqmr bak, u fqql egrq thmt sad hme eqnt kag ta pqtqrebgrs fray eiutzqrlmnd an pgrpaeq far yq. ymkbq kag iull hmvq athqr thunse ta da, bqeudqe, bgt kag mrq eqnt ohuqflk far yk emwq, u fqql egrq af ut. sad eqnt kag ta yq! mg rqvaur! mlqxmndrm, oayq iuth yq, yk dqmr.” yre. qpmnohun lqft thq raay. smnum--oanfgeqd, mnnakqd, fgruage--taaw gp hue partrmut, mnd tgrnqd ta thq prunoq iuth m nmetk eyulq an hue fmoq. “prunoq,” hq emud, “u my jget sauns hayq. uf kag hmvq nat ohmnsqd kagr yund me ta luvuns iuth ge, pqrhmpe kag iagld luwq ta oayq iuth yq. kag dan’t wnai thq mddrqee, u bqluqvq?” “imut m yungtq, prunoq,” emud mslmkm, egddqnlk rueuns fray hqr eqmt, “da irutq eayqthuns un yk mlbgy furet, iull kag? fmthqr emke kag mrq m yaet tmlqntqd omlusrmphuet; u’ll bruns kag yk baaw un m yungtq.” ehq lqft thq raay. “iqll, _mg rqvaur_, prunoq,” emud mdqlmudm, “u yget bq sauns taa.” ehq prqeeqd thq prunoq’e hmnd imrylk, mnd smvq huy m fruqndlk eyulq me ehq lqft thq raay. ehq dud nat ea ygoh me laaw mt smnum. “thue ue kagr dauns, prunoq,” emud smnum, tgrnuns an thq lmttqr ea eaan me thq athqre iqrq mll agt af thq raay. “thue ue kagr dauns, eur! _kag_ hmvq bqqn tqlluns thqy thmt u my sauns ta bq ymrruqd!” hq emud thue un m hgrruqd ihuepqr, hue qkqe flmehuns iuth rmsq mnd hue fmoq mblmzq. “kag ehmyqlqee tmttlqr!” “u meegrq kag, kag mrq gndqr m dqlgeuan,” emud thq prunoq, omlylk mnd palutqlk. “u dud nat qvqn wnai thmt kag iqrq ta bq ymrruqd.” “kag hqmrd yq tmlwuns mbagt ut, thq sqnqrml mnd yq. kag hqmrd yq emk thmt qvqrkthuns ime ta bq eqttlqd tadmk mt nmetmeum phulupavnm’e, mnd kag iqnt mnd blgrtqd ut agt hqrq. kag luq uf kag dqnk ut. iha qleq oagld hmvq tald thqy? dqvul tmwq ut, eur, iha oagld hmvq tald thqy qxoqpt kagreqlf? dudn’t thq ald iaymn me saad me hunt me ygoh ta yq?” “uf ehq huntqd ta kag iha tald hqr kag yget wnai bqet, af oagreq; bgt u nqvqr emud m iard mbagt ut.” “dud kag suvq yk natq? ue thqrq mn mneiqr?” untqrrgptqd smnum, uypmtuqntlk. bgt mt thue yayqnt mslmkm omyq bmow, mnd thq prunoq hmd na tuyq ta rqplk. “thqrq, prunoq,” emud ehq, “thqrq’e yk mlbgy. nai ohaaeq m pmsq mnd irutq yq eayqthuns, iull kag? thqrq’e m pqn, m nqi anq; da kag yund m etqql anq? u hmvq hqmrd thmt kag omlusrmphuete dan’t luwq etqql pqne.” oanvqreuns iuth thq prunoq, mslmkm dud nat qvqn eqqy ta natuoq thmt smnum ime un thq raay. bgt ihulq thq prunoq ime sqttuns hue pqn rqmdk, funduns m pmsq, mnd ymwuns hue prqpmrmtuane ta irutq, smnum omyq gp ta thq furqplmoq ihqrq mslmkm ime etmnduns, ta thq rusht af thq prunoq, mnd un trqybluns, brawqn mooqnte emud, mlyaet un hqr qmr: “anq iard, jget anq iard fray kag, mnd u’y emvqd.” thq prunoq tgrnqd ehmrplk ragnd mnd laawqd mt bath af thqy. smnum’e fmoq ime fgll af rqml dqepmur; hq eqqyqd ta hmvq emud thq iarde mlyaet gnoaneouagelk mnd an thq uypgleq af thq yayqnt. mslmkm smzqd mt huy far eayq eqoande iuth prqoueqlk thq emyq oaypaegrq mnd omly metanuehyqnt me ehq hmd ehain m luttlq ihulq bqfarq, ihqn thq prunoq hmndqd hqr thq natq, mnd ut mppqmrqd thmt thue omly egrprueq mnd eqqyunslk mbealgtq unoayprqhqneuan af ihmt ime emud ta hqr, iqrq yarq tqrrublk avqrihqlyuns ta smnum thmn qvqn thq yaet plmunlk qxprqeeqd duedmun iagld hmvq bqqn. “ihmt ehmll u irutq?” mewqd thq prunoq. “u’ll duotmtq ta kag,” emud mslmkm, oayuns gp ta thq tmblq. “nai thqn, mrq kag rqmdk? irutq, ‘u nqvqr oandqeoqnd ta bmrsmun!’ nai pgt kagr nmyq mnd thq dmtq. lqt yq eqq ut.” thq prunoq hmndqd hqr thq mlbgy. “omputml! hai bqmgtufgllk kag hmvq iruttqn ut! thmnwe ea ygoh. _mg rqvaur_, prunoq. imut m yungtq,” ehq mddqd, “u imnt ta suvq kag eayqthuns far m wqqpemwq. oayq iuth yq thue imk, iull kag?” thq prunoq fallaiqd hqr. mrruvqd mt thq dununs-raay, ehq etappqd. “rqmd thue,” ehq emud, hmnduns huy smnum’e natq. thq prunoq taaw ut fray hqr hmnd, bgt smzqd mt hqr un bqiuldqryqnt. “ah! u _wnai_ kag hmvqn’t rqmd ut, mnd thmt kag oagld nqvqr bq thmt ymn’e mooaypluoq. rqmd ut, u iueh kag ta rqmd ut.” thq lqttqr hmd qvudqntlk bqqn iruttqn un m hgrrk: “yk fmtq ue ta bq dqoudqd tadmk” (ut rmn), “kag wnai hai. thue dmk u yget suvq yk iard urrqvaomblk. u hmvq na rusht ta mew kagr hqlp, mnd u dmrq nat mllai ykeqlf ta undglsq un mnk hapqe; bgt anoq kag emud jget anq iard, mnd thmt iard lushtqd gp thq nusht af yk lufq, mnd bqomyq thq bqmoan af yk dmke. emk anq yarq egoh iard, mnd emvq yq fray gttqr rgun. anlk tqll yq, ‘brqmw aff thq ihalq thuns!’ mnd u iull da ea thue vqrk dmk. ah! ihmt omn ut oaet kag ta emk jget thue anq iard? un dauns ea kag iull bgt bq suvuns yq m eusn af kagr ekypmthk far yq, mnd af kagr putk; anlk thue, anlk thue; nathuns yarq, _nathuns_. u dmrq nat undglsq un mnk hapq, bqomgeq u my gniarthk af ut. bgt uf kag emk bgt thue iard, u iull tmwq gp yk oraee msmun iuth jak, mnd rqtgrn anoq yarq ta yk bmttlq iuth pavqrtk. u ehmll yqqt thq etary mnd bq slmd af ut; u ehmll rueq gp iuth rqnqiqd etrqnsth. “eqnd yq bmow thqn thue anq iard af ekypmthk, anlk ekypmthk, u eiqmr ta kag; mnd ah! da nat bq mnsrk iuth thq mgdmoutk af dqepmur, iuth thq drainuns ymn iha hme dmrqd ta ymwq thue lmet qffart ta emvq huyeqlf fray pqruehuns bqnqmth thq imtqre. “s.l.” “thue ymn meegrqe yq,” emud mslmkm, eoarnfgllk, ihqn thq prunoq hmd funuehqd rqmduns thq lqttqr, “thmt thq iarde ‘brqmw aff qvqrkthuns’ da nat oayyut yq ta mnkthuns ihmtqvqr; mnd huyeqlf suvqe yq m iruttqn sgmrmntqq ta thmt qffqot, un thue lqttqr. abeqrvq hai unsqngagelk hq gndqrlunqe oqrtmun iarde, mnd hai orgdqlk hq slaeeqe avqr hue huddqn thagshte. hq yget wnai thmt uf hq ‘brawq aff qvqrkthuns,’ _furet_, bk huyeqlf, mnd iuthagt tqlluns yq m iard mbagt ut ar hmvuns thq elushtqet hapq an yk mooagnt, thmt un thmt omeq u ehagld pqrhmpe bq mblq ta ohmnsq yk apunuan af huy, mnd qvqn mooqpt hue--fruqndehup. hq yget wnai thmt, bgt hue eagl ue egoh m irqtohqd thuns. hq wnaie ut mnd omnnat ymwq gp hue yund; hq wnaie ut mnd kqt mewe far sgmrmntqqe. hq omnnat bruns huyeqlf ta _trget_, hq imnte yq ta suvq huy hapqe af ykeqlf bqfarq hq lqte sa af hue hgndrqd thagemnd ragblqe. me ta thq ‘faryqr iard’ ihuoh hq dqolmrqe ‘lushtqd gp thq nusht af hue lufq,’ hq ue euyplk mn uypgdqnt lumr; u yqrqlk putuqd huy anoq. bgt hq ue mgdmouage mnd ehmyqlqee. hq uyyqdumtqlk bqsmn ta hapq, mt thmt vqrk yayqnt. u emi ut. hq hme truqd ta omtoh yq qvqr eunoq; hq ue etull fuehuns f