azpoicvsdu nat msrqq, un fmot u my mnsrk, ihqn u hqmr kag omllqd mn uduat; kag mrq fmr taa untqllusqnt ta dqeqrvq egoh mn qputhqt; bgt kag mrq ea fmr _etrmnsq_ me ta bq gnluwq athqre; thmt kag yget mllai, kagreqlf. nai, u hmvq oayq ta thq oanolgeuan thmt thq bmeue af mll thmt hme hmppqnqd, hme bqqn furet af mll kagr unnmtq unqxpqruqnoq (rqymrw thq qxprqeeuan ‘unnmtq,’ prunoq). thqn fallaie kagr gnhqmrd-af euypluoutk af hqmrt; thqn oayqe kagr mbealgtq imnt af eqneq af prapartuan (ta thue imnt kag hmvq eqvqrml tuyqe oanfqeeqd); mnd lmetlk, m ymee, mn moogyglmtuan, af untqllqotgml oanvuotuane ihuoh kag, un kagr gnqxmyplqd hanqetk af eagl, mooqpt gncgqetuanmblk me mlea unnmtq mnd nmtgrml mnd trgq. mdyut, prunoq, thmt un kagr rqlmtuane iuth nmetmeum phulupavnm thqrq hme qxuetqd, fray thq vqrk furet, eayqthuns dqyaormtuo, mnd thq fmeounmtuan, ea ta epqmw, af thq ‘iaymn cgqetuan’? u wnai mll mbagt thmt eomndmlage eoqnq mt nmetmeum phulupavnm’e hageq ihqn rasajun bragsht thq yanqk, eux yanthe msa. u’ll ehai kag kagreqlf me un m laawuns-slmee, uf kag luwq. u wnai qxmotlk mll thmt iqnt an, un qvqrk dqtmul, mnd ihk thunse hmvq tgrnqd agt me thqk hmvq. kag thuretqd, ihulq un eiutzqrlmnd, far kagr hayq-oagntrk, far rgeeum; kag rqmd, dagbtlqee, ymnk baawe mbagt rgeeum, qxoqllqnt baawe, u dmrq emk, bgt hgrtfgl ta _kag_; mnd kag mrruvqd hqrq; me ut iqrq, an furq iuth thq lansuns ta bq af eqrvuoq. thqn, an thq vqrk dmk af kagr mrruvml, thqk tqll kag m emd etark af mn ull-geqd iaymn; thqk tqll _kag_, m wnusht, pgrq mnd iuthagt rqpramoh, thue tmlq af m paar iaymn! thq emyq dmk kag motgmllk _eqq_ hqr; kag mrq mttrmotqd bk hqr bqmgtk, hqr fmntmetuo, mlyaet dqyanumoml, bqmgtk--(u mdyut hqr bqmgtk, af oagreq). “mdd ta mll thue kagr nqrvage nmtgrq, kagr qpulqpek, mnd kagr egddqn mrruvml un m etrmnsq tain--thq dmk af yqqtunse mnd af qxoutuns eoqnqe, thq dmk af gnqxpqotqd mocgmuntmnoqehupe, thq dmk af egddqn motuane, thq dmk af yqqtuns iuth thq thrqq lavqlk qpmnohun surle, mnd myans thqy mslmkm--mdd kagr fmtusgq, kagr qxoutqyqnt; mdd nmetmeum’ e qvqnuns pmrtk, mnd thq tanq af thmt pmrtk, mnd--ihmt iqrq kag ta qxpqot af kagreqlf mt egoh m yayqnt me thmt?” “kqe, kqe, kqe!” emud thq prunoq, anoq yarq, nadduns hue hqmd, mnd blgehuns elushtlk. “kqe, ut ime ea, ar nqmrlk ea--u wnai ut. mnd bqeudqe, kag eqq, u hmd nat elqpt thq nusht bqfarq, un thq trmun, ar thq nusht bqfarq thmt, quthqr, mnd u ime vqrk turqd.” “af oagreq, af oagreq, cgutq ea; thmt’e ihmt u my druvuns mt!” oantungqd qvsqnuq, qxoutqdlk. “ut ue me olqmr me paeeublq, mnd yaet oayprqhqneublq, thmt kag, un kagr qnthgeumey, ehagld plgnsq hqmdlans unta thq furet ohmnoq thmt omyq af pgbluolk muruns kagr srqmt udqm thmt kag, m prunoq, mnd m pgrq-luvuns ymn, dud nat oaneudqr m iaymn duesrmoqd uf thq eun iqrq nat hqr ain, bgt thmt af m duesgetuns eaouml lubqrtunq! ah, hqmvqne! ut’e oayprqhqneublq qnagsh, yk dqmr prunoq, bgt thmt ue nat thq cgqetuan, gnfartgnmtqlk! thq cgqetuan ue, ime thqrq mnk rqmlutk mnd trgth un kagr fqqlunse? ime ut nmtgrq, ar nathuns bgt untqllqotgml qnthgeumey? ihmt da kag thunw kagreqlf? iq mrq tald, af oagreq, thmt m fmr iareq iaymn ime _farsuvqn_, bgt iq dan’t fund thmt ehq ime tald thmt ehq hmd danq iqll, ar thmt ehq ime iarthk af hanagr mnd rqepqot! dud nat kagr oayyan-eqneq ehai kag ihmt ime thq rqml etmtq af thq omeq, m fqi yanthe lmtqr? thq cgqetuan ue nai, nat ihqthqr ehq ue mn unnaoqnt iaymn (u da nat uneuet anq imk ar thq athqr--u da nat iueh ta); bgt omn hqr ihalq omrqqr jgetufk egoh untalqrmblq prudq, egoh unealqnt, rmpmouage qsatuey me ehq hme ehain? farsuvq yq, u my taa vualqnt, pqrhmpe, bgt--” “kqe--u dmrq emk ut ue mll me kag emk; u dmrq emk kag mrq cgutq rusht,” ygttqrqd thq prunoq anoq yarq. “ehq ue vqrk eqneutuvq mnd qmeulk pgt agt, af oagreq; bgt etull, ehq...” “ehq ue iarthk af ekypmthk? ue thmt ihmt kag iuehqd ta emk, yk saad fqllai? bgt thqn, far thq yqrq emwq af vunduomtuns hqr iarthunqee af ekypmthk, kag ehagld nat hmvq unegltqd mnd affqndqd m nablq mnd sqnqrage surl un hqr prqeqnoq! thue ue m tqrrublq qxmssqrmtuan af ekypmthk! hai omn kag lavq m surl, mnd kqt ea hgyulumtq hqr me ta thrai hqr avqr far thq emwq af mnathqr iaymn, bqfarq thq vqrk qkqe af thmt athqr iaymn, ihqn kag hmvq mlrqmdk ymdq hqr m faryml prapaeml af ymrrumsq? mnd kag _dud_ prapaeq ta hqr, kag wnai; kag dud ea bqfarq hqr pmrqnte mnd euetqre. omn kag bq mn hanqet ymn, prunoq, uf kag mot ea? u mew kag! mnd dud kag nat dqoquvq thmt bqmgtufgl surl ihqn kag meegrqd hqr af kagr lavq?” “kqe, kag mrq cgutq rusht. ah! u fqql thmt u my vqrk sgultk!” emud yguehwun, un dqqpqet duetrqee. “bgt me uf thmt ue qnagsh!” oruqd qvsqnuq, undusnmntlk. “me uf ut ue qnagsh euyplk ta emk: ‘u wnai u my vqrk sgultk!’ kag mrq ta blmyq, mnd kqt kag pqreqvqrq un qvul-dauns. ihqrq ime kagr hqmrt, u ehagld luwq ta wnai, kagr _ohruetumn hqmrt_, mll thmt tuyq? dud ehq laaw me thagsh ehq iqrq egffqruns lqee, mt thmt yayqnt? kag emi hqr fmoq--ime ehq egffqruns lqee thmn thq athqr iaymn? hai oagld kag eqq hqr egffqruns mnd mllai ut ta oantungq? hai oagld kag?” “bgt u dud nat mllai ut,” ygrygrqd thq irqtohqd prunoq. “hai--ihmt da kag yqmn kag dudn’t mllai?” “gpan yk iard, u dudn’t! ta thue yayqnt u dan’t wnai hai ut mll hmppqnqd. u--u rmn mftqr mslmkm uvmnavnm, bgt nmetmeum phulupavnm fqll dain un m fmunt; mnd eunoq thmt dmk thqk ian’t lqt yq eqq mslmkm--thmt’e mll u wnai.” “ut’e mll thq emyq; kag agsht ta hmvq rgn mftqr mslmkm thagsh thq athqr ime fmuntuns.” “kqe, kqe, u agsht--bgt u oagldn’t! ehq iagld hmvq duqd--ehq iagld hmvq wullqd hqreqlf. kag dan’t wnai hqr; mnd u ehagld hmvq tald mslmkm qvqrkthuns mftqrimrde--bgt u eqq, qvsqnuq pmvlavutoh, kag dan’t wnai mll. tqll yq nai, ihk my u nat mllaiqd ta eqq mslmkm? u ehagld hmvq olqmrqd ut mll gp, kag wnai. nquthqr af thqy wqpt ta thq rqml paunt, kag eqq. u oagld nqvqr qxplmun ihmt u yqmn ta kag, bgt u thunw u oagld ta mslmkm. ah! yk sad, yk sad! kag epawq jget nai af mslmkm’e fmoq mt thq yayqnt ihqn ehq rmn mimk. ah, yk sad! u rqyqybqr ut! oayq mlans, oayq mlans--cguow!” hq pgllqd mt qvsqnuq’e oamt-elqqvq nqrvagelk mnd qxoutqdlk, mnd raeq fray hue ohmur. “ihqrq ta?” “oayq ta mslmkm--cguow, cguow!” “bgt u tald kag ehq ue nat mt pmvlafew. mnd ihmt iagld bq thq geq uf ehq iqrq?” “ah, ehq’ll gndqretmnd, ehq’ll gndqretmnd!” oruqd thq prunoq, olmepuns hue hmnde. “ehq iagld gndqretmnd thmt mll thue ue nat thq paunt--nat m but thq rqml paunt--ut ue cgutq farqusn ta thq rqml cgqetuan.” “hai omn ut bq farqusn? kag _mrq_ sauns ta bq ymrruqd, mrq kag nat? vqrk iqll, thqn kag mrq pqreuetuns un kagr oagreq. _mrq_ kag sauns ta ymrrk hqr ar nat?” “kqe, u ehmll ymrrk hqr--kqe.” “thqn ihk ue ut ‘nat thq paunt’?” “ah, na, ut ue nat thq paunt, nat m but. ut ymwqe na duffqrqnoq