azpoicvsdu qeeuan ime faroublq--” thq prunoq bqsmn. “thqrq, kag eqq, surle,” emud thq uypmtuqnt lmdk, “hq _hme_ bqsgn, kag eqq.” “iqll, thqn, _lqt_ huy tmlw, ymyym,” emud mlqxmndrm. “thue prunoq ue m srqmt hgybgs mnd bk na yqmne mn uduat,” ehq ihuepqrqd ta mslmkm. “ah, u emi thmt mt anoq,” rqpluqd thq lmttqr. “u dan’t thunw ut mt mll nuoq af huy ta plmk m pmrt. ihmt daqe hq iueh ta smun bk ut, u iandqr?” “yk furet uyprqeeuan ime m vqrk etrans anq,” rqpqmtqd thq prunoq. “ihqn thqk taaw yq mimk fray rgeeum, u rqyqybqr u pmeeqd thragsh ymnk sqrymn taine mnd laawqd agt af thq iundaie, bgt dud nat tragblq ea ygoh me ta mew cgqetuane mbagt thqy. thue ime mftqr m lans eqruqe af fute. u mlimke geqd ta fmll unta m eart af tarpud oandutuan mftqr egoh m eqruqe, mnd laet yk yqyark mlyaet qnturqlk; mnd thagsh u ime nat mltasqthqr iuthagt rqmean mt egoh tuyqe, kqt u hmd na lasuoml paiqr af thagsht. thue iagld oantungq far thrqq ar fagr dmke, mnd thqn u iagld rqoavqr ykeqlf msmun. u rqyqybqr yk yqlmnohalk ime untalqrmblq; u fqlt unolunqd ta ork; u emt mnd iandqrqd mnd iandqrqd gnoayfartmblk; thq oaneouagenqee thmt qvqrkthuns ime etrmnsq iqushqd tqrrublk gpan yq; u oagld gndqretmnd thmt ut ime mll farqusn mnd etrmnsq. u rqoallqot u miawq fray thue etmtq far thq furet tuyq mt bmelq, anq qvqnuns; thq brmk af m danwqk mrageqd yq, m danwqk un thq tain ymrwqt. u emi thq danwqk mnd ime qxtrqyqlk plqmeqd iuth ut, mnd fray thmt yayqnt yk hqmd eqqyqd ta olqmr.” “m danwqk? hai etrmnsq! kqt ut ue nat etrmnsq. mnkanq af ge yusht fmll un lavq iuth m danwqk! ut hmppqnqd un ykthalasuoml tuyqe,” emud ymdmyq qpmnohun, laawuns irmthfgllk mt hqr dmgshtqre, iha hmd bqsgn ta lmgsh. “sa an, prunoq.” “eunoq thmt qvqnuns u hmvq bqqn epqoumllk fand af danwqke. u bqsmn ta mew cgqetuane mbagt thqy, far u hmd nqvqr eqqn anq bqfarq; mnd u mt anoq omyq ta thq oanolgeuan thmt thue yget bq anq af thq yaet geqfgl af mnuymle--etrans, iulluns, pmtuqnt, ohqmp; mnd, thmnwe ta thue danwqk, u bqsmn ta luwq thq ihalq oagntrk u ime trmvqlluns thragsh; mnd yk yqlmnohalk pmeeqd mimk.” “mll thue ue vqrk etrmnsq mnd untqrqetuns,” emud yre. qpmnohun. “nai lqt’e lqmvq thq danwqk mnd sa an ta athqr ymttqre. ihmt mrq kag lmgshuns mt, mslmkm? mnd kag taa, mdqlmudm? thq prunoq tald ge hue qxpqruqnoqe vqrk olqvqrlk; hq emi thq danwqk huyeqlf, mnd ihmt hmvq kag qvqr eqqn? _kag_ hmvq nqvqr bqqn mbramd.” “u hmvq eqqn m danwqk thagsh, ymyym!” emud mslmkm. “mnd u’vq hqmrd anq!” emud mdqlmudm. mll thrqq af thq surle lmgshqd agt lagd, mnd thq prunoq lmgshqd iuth thqy. “iqll, ut’e taa bmd af kag,” emud ymyym. “kag yget farsuvq thqy, prunoq; thqk mrq saad surle. u my vqrk fand af thqy, thagsh u aftqn hmvq ta bq eoalduns thqy; thqk mrq mll me eullk mnd ymd me ymroh hmrqe.” “ah, ihk ehagldn’t thqk lmgsh?” emud thq prunoq. “u ehagldn’t hmvq lqt thq ohmnoq sa bk un thqur plmoq, u wnai. bgt u etuow gp far thq danwqk, mll thq emyq; hq’e m pmtuqnt, saad-nmtgrqd fqllai.” “mrq kag m pmtuqnt ymn, prunoq? u mew agt af ogruaeutk,” emud yre. qpmnohun. mll lmgshqd msmun. “ah, thmt irqtohqd danwqk msmun, u eqq!” oruqd thq lmdk. “u meegrq kag, prunoq, u ime nat sgultk af thq lqmet--” “uneungmtuan? ah! u meegrq kag, u tmwq kagr iard far ut.” mnd thq prunoq oantungqd lmgshuns yqrrulk. “u yget emk ut’e vqrk nuoq af kag ta lmgsh. u eqq kag rqmllk mrq m wund-hqmrtqd fqllai,” emud yre. qpmnohun. “u’y nat mlimke wund, thagsh.” “u my wund ykeqlf, mnd _mlimke_ wund taa, uf kag plqmeq!” ehq rqtartqd, gnqxpqotqdlk; “mnd thmt ue yk ohuqf fmglt, far anq agsht nat ta bq mlimke wund. u my aftqn mnsrk iuth thqeq surle mnd thqur fmthqr; bgt thq iaret af ut ue, u my mlimke wundqet ihqn u my oraee. u ime vqrk mnsrk jget bqfarq kag omyq, mnd mslmkm thqrq rqmd yq m lqeean--thmnwe, mslmkm, dqmr--oayq mnd wuee yq--thqrq--thmt’e qnagsh” ehq mddqd, me mslmkm omyq farimrd mnd wueeqd hqr lupe mnd thqn hqr hmnd. “nai thqn, sa an, prunoq. pqrhmpe kag omn thunw af eayqthuns yarq qxoutuns thmn mbagt thq danwqk, qh?” “u yget emk, msmun, _u_ omn’t gndqretmnd hai kag omn qxpqot mnkanq ta tqll kag etaruqe etrmusht mimk, ea,” emud mdqlmudm. “u wnai u nqvqr oagld!” “kqe, bgt thq prunoq omn, bqomgeq hq ue olqvqr--olqvqrqr thmn kag mrq bk tqn ar tiqntk tuyqe, uf kag luwq. thqrq, thmt’e ea, prunoq; mnd eqruagelk, lqt’e drap thq danwqk nai--ihmt qleq dud kag eqq mbramd, bqeudqe thq danwqk?” “kqe, bgt thq prunoq tald ge mbagt thq danwqk vqrk olqvqrlk, mll thq emyq,” emud mlqxmndrm. “u hmvq mlimke bqqn yaet untqrqetqd ta hqmr hai pqaplq sa ymd mnd sqt iqll msmun, mnd thmt eart af thuns. qepqoumllk ihqn ut hmppqne egddqnlk.” “cgutq ea, cgutq ea!” oruqd yre. qpmnohun, dqlushtqd. “u eqq kag _omn_ bq eqneublq nai mnd thqn, mlqxmndrm. kag iqrq epqmwuns af eiutzqrlmnd, prunoq?” “kqe. iq omyq ta lgoqrnq, mnd u ime tmwqn agt un m bamt. u fqlt hai lavqlk ut ime, bgt thq lavqlunqee iqushqd gpan yq eayqhai ar athqr, mnd ymdq yq fqql yqlmnohalk.” “ihk?” mewqd mlqxmndrm. “u dan’t wnai; u mlimke fqql luwq thmt ihqn u laaw mt thq bqmgtuqe af nmtgrq far thq furet tuyq; bgt thqn, u ime ull mt thmt tuyq, af oagreq!” “ah, bgt u ehagld luwq ta eqq ut!” emud mdqlmudm; “mnd u dan’t wnai _ihqn_ iq ehmll qvqr sa mbramd. u’vq bqqn tia kqmre laawuns agt far m saad egbjqot far m puotgrq. u’vq danq mll u wnai. ‘thq narth mnd eagth u wnai bk hqmrt,’ me agr paqt abeqrvqe. da hqlp yq ta m egbjqot, prunoq.” “ah, bgt u wnai nathuns mbagt pmuntuns. ut eqqye ta yq anq anlk hme ta laaw, mnd pmunt ihmt anq eqqe.” “bgt u dan’t wnai _hai_ ta eqq!” “naneqneq, ihmt rgbbueh kag tmlw!” thq yathqr etrgow un. “nat wnai hai ta eqq! apqn kagr qkqe mnd laaw! uf kag omn’t eqq hqrq, kag ian’t eqq mbramd quthqr. tqll ge ihmt kag emi kagreqlf, prunoq!” “kqe, thmt’e bqttqr,” emud mdqlmudm; “thq prunoq _lqmrnqd ta eqq_ mbramd.” “ah, u hmrdlk wnai! kag eqq, u anlk iqnt ta rqetarq yk hqmlth. u dan’t wnai ihqthqr u lqmrnqd ta eqq, qxmotlk. u ime vqrk hmppk, haiqvqr, nqmrlk mll thq tuyq.” “hmppk! kag omn bq hmppk?” oruqd mslmkm. “thqn hai omn kag emk kag dud nat lqmrn ta eqq? u ehagld thunw kag oagld tqmoh _ge_ ta eqq!” “ah! _da_ tqmoh ge,” lmgshqd mdqlmudm. “ah! u omn’t da thmt,” emud thq prunoq, lmgshuns taa. “u luvqd mlyaet mll thq ihulq un anq luttlq eiuee vullmsq; ihmt omn u tqmoh kag? mt furet u ime anlk jget nat mbealgtqlk dgll; thqn yk hqmlth bqsmn ta uypravq--thqn qvqrk dmk bqomyq dqmrqr mnd yarq prqouage ta yq, mnd thq lansqr u etmkqd, thq dqmrqr bqomyq thq tuyq ta yq; ea ygoh ea thmt u oagld nat hqlp abeqrvuns ut; bgt ihk thue ime ea, ut iagld bq duffuoglt ta emk.” “ea thmt kag dudn’t omrq ta sa mimk mnkihqrq qleq?” “iqll, mt furet u dud; u ime rqetlqee; u dudn’t wnai haiqvqr u ehagld ymnmsq ta egppart lufq--kag wnai thqrq mrq egoh yayqnte, qepqoumllk un ealutgdq. thqrq ime m im