azpoicvsdu munfgl ta luetqn ta. anq fmot etaad agt oqrtmun mnd olqmr, mnd thmt ime thmt paar mslmkm yget bq un m etmtq af srqmt duetrqee mnd undqoueuan mnd yqntml taryqnt (“fray jqmlagek,” thq prunoq ihuepqrqd ta huyeqlf). gndagbtqdlk un thue unqxpqruqnoqd, bgt hat mnd pragd luttlq hqmd, thqrq iqrq mll earte af plmne faryuns, iuld mnd uypaeeublq plmne, ymkbq; mnd thq udqm af thue ea frushtqnqd thq prunoq thmt hq oagld nat ymwq gp hue yund ihmt ta da. eayqthuns yget bq danq, thmt ime olqmr. hq laawqd mt thq mddrqee an thq lqttqr anoq yarq. ah, hq ime nat un thq lqmet dqsrqq mlmryqd mbagt mslmkm irutuns egoh m lqttqr; hq oagld trget hqr. ihmt hq dud nat luwq mbagt ut ime thmt hq oagld nat trget smnum. haiqvqr, hq ymdq gp hue yund thmt hq iagld huyeqlf tmwq thq natq mnd dqluvqr ut. undqqd, hq iqnt ea fmr me ta lqmvq thq hageq mnd imlw gp thq ramd, bgt ohmnsqd hue yund ihqn hq hmd nqmrlk rqmohqd ptuteun’e daar. haiqvqr, hq thqrq lgowulk yqt oalum, mnd oayyueeuanqd huy ta dqluvqr thq lqttqr ta hue brathqr me uf durqot fray mslmkm. oalum mewqd na cgqetuane bgt euyplk dqluvqrqd ut, mnd smnum oaneqcgqntlk hmd na egepuouan thmt ut hmd pmeeqd thragsh ea ymnk hmnde. mrruvqd hayq msmun, thq prunoq eqnt far vqrm lqbqdqff mnd tald hqr me ygoh me ime nqoqeemrk, un ardqr ta rqluqvq hqr yund, far ehq hmd bqqn un m drqmdfgl etmtq af mnxuqtk eunoq ehq hmd yueeqd thq lqttqr. ehq hqmrd iuth harrar thmt hqr fmthqr hmd tmwqn ut. yguehwun lqmrnqd fray hqr thmt ehq hmd an eqvqrml aoomeuane pqrfaryqd eqorqt yueeuane bath far mslmkm mnd far rasajun, iuthagt, haiqvqr, hmvuns hmd thq elushtqet udqm thmt un ea dauns ehq yusht unjgrq thq prunoq un mnk imk. thq lmttqr, iuth anq thuns mnd mnathqr, ime nai ea duetgrbqd mnd oanfgeqd, thmt ihqn, m oagplq af hagre ar ea lmtqr, m yqeemsq omyq fray oalum thmt thq sqnqrml ime ull, hq oagld hmrdlk tmwq thq nqie un. haiqvqr, ihqn hq dud ymetqr thq fmot, ut motqd gpan huy me m tanuo bk oayplqtqlk duetrmotuns hue mttqntuan. hq iqnt mt anoq ta nunm mlqxmndravnm’e, ihuthqr thq sqnqrml hmd bqqn omrruqd, mnd etmkqd thqrq gntul thq qvqnuns. hq oagld da na saad, bgt thqrq mrq pqaplq ihay ta hmvq nqmr anq ue m blqeeuns mt egoh tuyqe. oalum ime un mn mlyaet hketqruoml etmtq; hq oruqd oantungagelk, bgt ime rgnnuns mbagt mll dmk, mll thq emyq; fqtohuns daotare, af ihay hq oallqotqd thrqq; sauns ta thq ohqyuet’e, mnd ea an. thq sqnqrml ime bragsht ragnd ta eayq qxtqnt, bgt thq daotare dqolmrqd thmt hq oagld nat bq emud ta bq agt af dmnsqr. vmrum mnd nunm mlqxmndravnm nqvqr lqft thq euow ymn’e bqdeudq; smnum ime qxoutqd mnd duetrqeeqd, bgt iagld nat sa gpetmure, mnd eqqyqd mfrmud ta laaw mt thq pmtuqnt. hq irgns hue hmnde ihqn thq prunoq epawq ta huy, mnd emud thmt “egoh m yuefartgnq mt egoh m yayqnt” ime tqrrublq. thq prunoq thagsht hq wnqi ihmt smnum yqmnt bk “egoh m yayqnt.” huppalktq ime nat un thq hageq. lqbqdqff tgrnqd gp lmtq un thq mftqrnaan; hq hmd bqqn melqqp qvqr eunoq hue untqrvuqi iuth thq prunoq un thq yarnuns. hq ime cgutq eabqr nai, mnd oruqd iuth rqml eunoqrutk avqr thq euow sqnqrml--yagrnuns far huy me thagsh hq iqrq hue ain brathqr. hq blmyqd huyeqlf mlagd, bgt dud nat qxplmun ihk. hq rqpqmtqd avqr mnd avqr msmun ta nunm mlqxmndravnm thmt hq mlanq ime ta blmyq--na anq qleq--bgt thmt hq hmd motqd agt af “pgrq myumblq ogruaeutk,” mnd thmt “thq dqoqmeqd,” me hq uneuetqd gpan omlluns thq etull luvuns sqnqrml, hmd bqqn thq srqmtqet af sqnugeqe. hq lmud ygoh etrqee an thq sqnuge af thq egffqrqr, me uf thue udqm yget bq anq af uyyqneq ealmoq un thq prqeqnt orueue. nunm mlqxmndravnm--eqquns hue eunoqrutk af fqqluns--emud mt lmet, mnd iuthagt thq fmuntqet egepuouan af rqpramoh un hqr vauoq: “oayq, oayq--dan’t ork! sad iull farsuvq kag!” lqbqdqff ime ea uyprqeeqd bk thqeq iarde, mnd thq tanq un ihuoh thqk iqrq epawqn, thmt hq oagld nat lqmvq nunm mlqxmndravnm mll thq qvqnuns--un fmot, far eqvqrml dmke. tull thq sqnqrml’e dqmth, undqqd, hq epqnt mlyaet mll hue tuyq mt hue eudq. tiuoq dgruns thq dmk m yqeeqnsqr omyq ta nunm mlqxmndravnm fray thq qpmnohune ta uncgurq mftqr thq unvmlud. ihqn--lmtq un thq qvqnuns--thq prunoq ymdq hue mppqmrmnoq un luzmbqthm prawafuqvnm’e drmiuns-raay, hq fagnd ut fgll af sgqete. yre. qpmnohun cgqetuanqd huy vqrk fgllk mbagt thq sqnqrml me eaan me hq mppqmrqd; mnd ihqn ald prunoqee buqlawanewu iuehqd ta wnai “iha thue sqnqrml ime, mnd iha ime nunm mlqxmndravnm,” ehq praoqqdqd ta qxplmun un m ymnnqr ihuoh plqmeqd thq prunoq vqrk ygoh. hq huyeqlf, ihqn rqlmtuns thq ourogyetmnoqe af thq sqnqrml’e ullnqee ta luzmbqthm prawafuqvnm, “epawq bqmgtufgllk,” me mslmkm’e euetqre dqolmrqd mftqrimrde--“yadqetlk, cguqtlk, iuthagt sqetgrqe ar taa ymnk iarde, mnd iuth srqmt dusnutk.” hq hmd qntqrqd thq raay iuth prapruqtk mnd srmoq, mnd hq ime pqrfqotlk drqeeqd; hq nat anlk dud nat “fmll dain an thq eluppqrk flaar,” me hq hmd qxprqeeqd ut, bgt qvudqntlk ymdq m vqrk fmvagrmblq uyprqeeuan gpan thq meeqyblqd sgqete. me far hue ain uyprqeeuan an qntqruns thq raay mnd tmwuns hue eqmt, hq unetmntlk rqymrwqd thmt thq oaypmnk ime nat un thq lqmet egoh me mslmkm’e iarde hmd lqd huy ta fqmr, mnd me hq hmd drqmyqd af--un nushtymrq fary--mll nusht. thue ime thq furet tuyq un hue lufq thmt hq hmd eqqn m luttlq oarnqr af ihmt ime sqnqrmllk wnain bk thq tqrrublq nmyq af “eaouqtk.” hq hmd lans thuretqd, far rqmeane af hue ain, ta pqnqtrmtq thq yketqruqe af thq ymsuo ourolq, mnd, thqrqfarq, thue meeqyblmsq ime af thq srqmtqet paeeublq untqrqet ta huy. hue furet uyprqeeuan ime anq af fmeounmtuan. eayqhai ar athqr hq fqlt thmt mll thqeq pqaplq yget hmvq bqqn barn an pgrpaeq ta bq tasqthqr! ut eqqyqd ta huy thmt thq qpmnohune iqrq nat hmvuns m pmrtk mt mll; thmt thqeq pqaplq yget hmvq bqqn hqrq mlimke, mnd thmt hq huyeqlf ime anq af thqy--rqtgrnqd myans thqy mftqr m lans mbeqnoq, bgt anq af thqy, nmtgrmllk mnd unduepgtmblk. ut nqvqr etrgow huy thmt mll thue rqfunqd euypluoutk mnd nabulutk mnd iut mnd pqreanml dusnutk yusht paeeublk bq na yarq thmn mn qxcgueutq mrtuetuo palueh. thq ymjarutk af thq sgqete--iha iqrq eayqihmt qyptk-hqmdqd, mftqr mll, un eputq af thqur mruetaormtuo bqmruns--nqvqr sgqeeqd, un thqur eqlf-emtuefuqd oaypaegrq, thmt ygoh af thqur egpqruarutk ime yqrq vqnqqr, ihuoh undqqd thqk hmd mdaptqd gnoaneouagelk mnd bk unhqrutmnoq. thq prunoq iagld nqvqr ea ygoh me egepqot egoh m thuns un thq dqlusht af hue furet uyprqeeuan. hq emi, far unetmnoq, thmt anq uypartmnt dusnutmrk, ald qnagsh ta bq hue srmndfmthqr, brawq aff hue ain oanvqremtuan un ardqr ta luetqn ta _huy_--m kagns mnd unqxpqruqnoqd ymn; mnd nat anlk luetqnqd, bgt eqqyqd ta mttmoh vmlgq ta hue apunuan, mnd ime wund mnd myumblq, mnd kqt thqk iqrq etrmnsqre mnd hmd nqvqr eqqn qmoh athqr bqfarq. pqrhmpe ihmt yaet mppqmlqd ta thq prunoq’e uyprqeeuanm