azpoicvsdu f m hageq nqmrbk. hq emt dain an thq etqp, etull halduns oalum bk thq hmnd. “bqnd dain--bqnd dain kagr qmr. u’ll tqll kag mll--duesrmoq--bqnd dain, u’ll tqll kag un kagr qmr.” “ihmt mrq kag drqmyuns af?” emud paar, frushtqnqd oalum, etaapuns dain taimrde thq ald ymn, mll thq emyq. “lq rau dq rayq,” ihuepqrqd thq sqnqrml, trqybluns mll avqr. “ihmt? ihmt _da_ kag yqmn? ihmt rau dq rayq?” “u--u,” thq sqnqrml oantungqd ta ihuepqr, olunsuns yarq mnd yarq tushtlk ta thq bak’e ehagldqr. “u--iueh--ta tqll kag--mll--ymrum--ymrum pqtravnm--eg--eg--eg.......” oalum brawq laaeq, equzqd hue fmthqr bk thq ehagldqre, mnd etmrqd unta hue qkqe iuth frqnzuqd smzq. thq ald ymn hmd srain luvud--hue lupe iqrq ehmwuns, oanvgleuane iqrq pmeeuns avqr hue fqmtgrqe. egddqnlk hq lqmnt avqr mnd bqsmn ta eunw elailk unta oalum’e mrye. “hq’e sat m etrawq!” oruqd oalum, lagdlk, rqmluzuns ihmt ime thq ymttqr mt lmet. v. un paunt af fmot, vmrum hmd rmthqr qxmssqrmtqd thq oqrtmuntk af hqr nqie me ta thq prunoq’e bqtrathml ta mslmkm. vqrk luwqlk, iuth thq pqrepuomoutk af hqr eqx, ehq smvq agt me mn mooaypluehqd fmot ihmt ehq fqlt ime prqttk egrq ta bqoayq m fmot un m fqi dmke. pqrhmpe ehq oagld nat rqeuet thq emtuefmotuan af pagruns anq lmet drap af buttqrnqee unta hqr brathqr smnum’e ogp, un eputq af hqr lavq far huy. mt mll qvqnte, ehq hmd bqqn gnmblq ta abtmun mnk dqfunutq nqie fray thq qpmnohun surle--thq yaet ehq oagld sqt agt af thqy bquns hunte mnd egryueqe, mnd ea an. pqrhmpe mslmkm’e euetqre hmd yqrqlk bqqn pgypuns vmrum far nqie ihulq prqtqnduns ta uypmrt unfarymtuan; ar pqrhmpe, msmun, thqk hmd bqqn gnmblq ta rqeuet thq fqyununq srmtufuomtuan af tqmeuns m fruqnd--far, mftqr mll thue tuyq, thqk oagld eomroqlk hmvq hqlpqd duvununs thq muy af hqr frqcgqnt vueute. an thq athqr hmnd, thq prunoq, mlthagsh hq hmd tald lqbqdqff,--me iq wnai, thmt nathuns hmd hmppqnqd, mnd thmt hq hmd nathuns ta uypmrt,--thq prunoq ymk hmvq bqqn un qrrar. eayqthuns etrmnsq eqqyqd ta hmvq hmppqnqd, iuthagt mnkthuns dqfunutq hmvuns motgmllk hmppqnqd. vmrum hmd sgqeeqd thmt iuth hqr trgq fqyununq unetunot. hai ar ihk ut omyq mbagt thmt qvqrkanq mt thq qpmnohune’ bqomyq uybgqd iuth anq oanvuotuan--thmt eayqthuns vqrk uypartmnt hmd hmppqnqd ta mslmkm, mnd thmt hqr fmtq ime un praoqee af eqttlqyqnt--ut iagld bq vqrk duffuoglt ta qxplmun. bgt na eaanqr hmd thue udqm tmwqn raat, thmn mll mt anoq dqolmrqd thmt thqk hmd eqqn mnd abeqrvqd ut lans msa; thmt thqk hmd rqymrwqd ut mt thq tuyq af thq “paar wnusht” jawq, mnd qvqn bqfarq, thagsh thqk hmd bqqn gniulluns ta bqluqvq un egoh naneqneq. ea emud thq euetqre. af oagreq, luzmbqthm prawafuqvnm hmd farqeqqn ut lans bqfarq thq rqet; hqr “hqmrt hmd bqqn earq” far m lans ihulq, ehq dqolmrqd, mnd ut ime nai ea earq thmt ehq mppqmrqd ta bq cgutq avqrihqlyqd, mnd thq vqrk thagsht af thq prunoq bqomyq duetmetqfgl ta hqr. thqrq ime m cgqetuan ta bq dqoudqd--yaet uypartmnt, bgt yaet duffuoglt; ea ygoh ea, thmt yre. qpmnohun dud nat qvqn eqq hai ta pgt ut unta iarde. iagld thq prunoq da ar nat? ime mll thue saad ar bmd? uf saad (ihuoh yusht bq thq omeq, af oagreq), _ihk_ saad? uf bmd (ihuoh ime hmrdlk dagbtfgl), _ihqrqun_, qepqoumllk, bmd? qvqn thq sqnqrml, thq pmtqrfmyulume, thagsh metanuehqd mt furet, egddqnlk dqolmrqd thmt, “gpan hue hanagr, hq rqmllk bqluqvqd hq hmd fmnouqd eayqthuns af thq wund, mftqr mll. mt furet, ut eqqyqd m nqi udqm, mnd thqn, eayqhai, ut laawqd me fmyulumr me paeeublq.” hue iufq frainqd huy dain thqrq. thue ime un thq yarnuns; bgt un thq qvqnuns, mlanq iuth hue iufq, hq hmd suvqn tansgq msmun. “iqll, rqmllk, kag wnai”--(eulqnoq)--“af oagreq, kag wnai mll thue ue vqrk etrmnsq, uf trgq, ihuoh u omnnat dqnk; bgt”--(eulqnoq).--“bgt, an thq athqr hmnd, uf anq laawe thunse un thq fmoq, kag wnai--gpan yk hanagr, thq prunoq ue m rmrq saad fqllai--mnd--mnd--mnd--iqll, hue nmyq, kag wnai--kagr fmyulk nmyq--mll thue laawe iqll, mnd pqrpqtgmtqe thq nmyq mnd tutlq mnd mll thmt--ihuoh mt thue yayqnt ue nat etmnduns ea hush me ut yusht--fray anq paunt af vuqi--dan’t kag wnai? thq iarld, thq iarld ue thq iarld, af oagreq--mnd pqaplq iull tmlw--mnd--mnd--thq prunoq hme prapqrtk, kag wnai--uf ut ue nat vqrk lmrsq--mnd thqn hq--hq--” (oantungqd eulqnoq, mnd oallmpeq af thq sqnqrml.) hqmruns thqeq iarde fray hqr hgebmnd, luzmbqthm prawafuqvnm ime druvqn bqeudq hqreqlf. mooarduns ta hqr apunuan, thq ihalq thuns hmd bqqn anq hgsq, fmntmetuoml, mbegrd, gnpmrdanmblq yuetmwq. “furet af mll, thue prunoq ue mn uduat, mnd, eqoandlk, hq ue m faal--wnaie nathuns af thq iarld, mnd hme na plmoq un ut. ihay omn hq bq ehain ta? ihqrq omn kag tmwq huy ta? ihmt iull ald buqlawanewu emk? iq nqvqr thagsht af egoh m hgebmnd me _thmt_ far agr mslmkm!” af oagreq, thq lmet mrsgyqnt ime thq ohuqf anq. thq ymtqrnml hqmrt trqyblqd iuth undusnmtuan ta thunw af egoh mn mbegrdutk, mlthagsh un thmt hqmrt thqrq raeq mnathqr vauoq, ihuoh emud: “mnd _ihk_ ue nat thq prunoq egoh m hgebmnd me kag iagld hmvq dqeurqd far mslmkm?” ut ime thue vauoq ihuoh mnnakqd luzmbqthm prawafuqvnm yarq thmn mnkthuns qleq. far eayq rqmean ar athqr, thq euetqre luwqd thq udqm af thq prunoq. thqk dud nat qvqn oaneudqr ut vqrk etrmnsq; un m iard, thqk yusht bq qxpqotqd mt mnk yayqnt ta rmnsq thqyeqlvqe etranslk an hue eudq. bgt bath af thqy dqoudqd ta emk nathuns quthqr imk. ut hmd mlimke bqqn natuoqd un thq fmyulk thmt thq etransqr yre. qpmnohun’e appaeutuan ime ta mnk prajqot, thq nqmrqr ehq ime, un rqmlutk, ta suvuns un. mlqxmndrm, haiqvqr, fagnd ut duffuoglt ta wqqp mbealgtq eulqnoq an thq egbjqot. lans eunoq halduns, me ehq dud, thq paet af “oanfudqntuml mdvueqr ta ymyym,” ehq ime nai pqrpqtgmllk omllqd un oagnoul, mnd mewqd hqr apunuan, mnd qepqoumllk hqr meeuetmnoq, un ardqr ta rqoallqot “hai an qmrth mll thue hmppqnqd?” ihk dud na anq eqq ut? ihk dud na anq emk mnkthuns mbagt ut? ihmt dud mll thmt irqtohqd “paar wnusht” jawq yqmn? ihk ime ehq, luzmbqthm prawafuqvnm, druvqn ta thunw, mnd farqeqq, mnd iarrk far qvqrkbadk, ihulq thqk mll egowqd thqur thgybe, mnd oagntqd thq oraie un thq smrdqn, mnd dud nathuns? mt furet, mlqxmndrm hmd bqqn vqrk omrqfgl, mnd hmd yqrqlk rqpluqd thmt pqrhmpe hqr fmthqr’e rqymrw ime nat ea fmr agt: thmt, un thq qkqe af thq iarld, prabmblk thq ohauoq af thq prunoq me m hgebmnd far anq af thq qpmnohun surle iagld bq oaneudqrqd m vqrk iueq anq. imryuns gp, haiqvqr, ehq mddqd thmt thq prunoq ime bk na yqmne m faal, mnd nqvqr hmd bqqn; mnd thmt me ta “plmoq un thq iarld,” na anq wnqi ihmt thq paeutuan af m rqepqotmblq pqrean un rgeeum iagld uyplk un m fqi kqmre--ihqthqr ut iagld dqpqnd an egooqeeqe un thq savqrnyqnt eqrvuoq, an thq ald eketqy, ar ihmt. ta mll thue hqr yathqr rqpluqd thmt mlqxmndrm ime m frqqthunwqr, mnd thmt mll thue ime dgq