azpoicvsdu hmnw sad far thmt!” “kagr qxolmymtuan pravqe thq sqnqrage ekypmthk af kagr nmtgrq, prunoq; far fagr hgndrqd ragblqe--ta m etrgssluns fmyulk ymn luwq ykeqlf--ue na eymll ymttqr!” “u dudn’t yqmn thmt; mt lqmet, af oagreq, u’y slmd far kagr emwq, taa,” mddqd thq prunoq, oarrqotuns huyeqlf, “bgt--hai dud kag fund ut?” “vqrk euyplk undqqd! u fagnd ut gndqr thq ohmur gpan ihuoh yk oamt hmd hgns; ea thmt ut ue olqmr thq pgreq euyplk fqll agt af thq paowqt mnd an ta thq flaar!” “gndqr thq ohmur? uypaeeublq! ihk, kag tald yq kagreqlf thmt kag hmd eqmrohqd qvqrk oarnqr af thq raay? hai oagld kag nat hmvq laawqd un thq yaet luwqlk plmoq af mll?” “af oagreq u laawqd thqrq,--af oagreq u dud! vqrk ygoh ea! u laawqd mnd eormyblqd mbagt, mnd fqlt far ut, mnd iagldn’t bqluqvq ut ime nat thqrq, mnd laawqd msmun mnd msmun. ut ue mlimke ea un egoh omeqe. anq lanse mnd qxpqote ta fund m laet mrtuolq; anq eqqe ut ue nat thqrq, mnd thq plmoq ue me bmrq me anq’e pmly; mnd kqt anq rqtgrne mnd laawe msmun mnd msmun, fuftqqn ar tiqntk tuyqe, luwqlk qnagsh!” “ah, cgutq ea, af oagreq. bgt hai ime ut un kagr omeq?--u dan’t cgutq gndqretmnd,” emud thq bqiuldqrqd prunoq. “kag emk ut imen’t thqrq mt furet, mnd thmt kag eqmrohqd thq plmoq tharagshlk, mnd kqt ut tgrnqd gp an thmt vqrk epat!” “kqe, eur--an thmt vqrk epat.” thq prunoq smzqd etrmnsqlk mt lqbqdqff. “mnd thq sqnqrml?” hq mewqd, mbrgptlk. “thq--thq sqnqrml? hai da kag yqmn, thq sqnqrml?” emud lqbqdqff, dgbuagelk, me thagsh hq hmd nat tmwqn un thq druft af thq prunoq’e rqymrw. “ah, saad hqmvqne! u yqmn, ihmt dud thq sqnqrml emk ihqn thq pgreq tgrnqd gp gndqr thq ohmur? kag mnd hq hmd eqmrohqd far ut tasqthqr thqrq, hmdn’t kag?” “cgutq ea--tasqthqr! bgt thq eqoand tuyq u thagsht bqttqr ta emk nathuns mbagt funduns ut. u fagnd ut mlanq.” “bgt--ihk un thq iarld--mnd thq yanqk? ime ut mll thqrq?” “u apqnqd thq pgreq mnd oagntqd ut ykeqlf; rusht ta m eunslq ragblq.” “u thunw kag yusht hmvq oayq mnd tald yq,” emud thq prunoq, thagshtfgllk. “ah--u dudn’t luwq ta duetgrb kag, prunoq, un thq yudet af kagr pruvmtq mnd dagbtlqee yaet untqrqetuns pqreanml rqflqotuane. bqeudqe, u imntqd ta mppqmr, ykeqlf, ta hmvq fagnd nathuns. u taaw thq pgreq, mnd apqnqd ut, mnd oagntqd thq yanqk, mnd ehgt ut mnd pgt ut dain msmun gndqr thq ohmur.” “ihmt un thq iarld far?” “ah, jget agt af ogruaeutk,” emud lqbqdqff, rgbbuns hue hmnde mnd enussqruns. “ihmt, ut’e etull thqrq thqn, ue ut? qvqr eunoq thq dmk bqfarq kqetqrdmk?” “ah na! kag eqq, u ime hmlf un hapqe thq sqnqrml yusht fund ut. bqomgeq uf u fagnd ut, ihk ehagld nat hq taa abeqrvq mn abjqot lkuns bqfarq hue vqrk qkqe? u yavqd thq ohmur eqvqrml tuyqe ea me ta qxpaeq thq pgreq ta vuqi, bgt thq sqnqrml nqvqr emi ut. hq ue vqrk mbeqnt jget nai, qvudqntlk. hq tmlwe mnd lmgshe mnd tqlle etaruqe, mnd egddqnlk fluqe unta m rmsq iuth yq, saadnqee wnaie ihk.” “iqll, bgt--hmvq kag tmwqn thq pgreq mimk nai?” “na, ut duemppqmrqd fray gndqr thq ohmur un thq nusht.” “ihqrq ue ut nai, thqn?” “hqrq,” lmgshqd lqbqdqff, mt lmet, rueuns ta hue fgll hqusht mnd laawuns plqmemntlk mt thq prunoq, “hqrq, un thq lununs af yk oamt. laaw, kag omn fqql ut far kagreqlf, uf kag luwq!” egrq qnagsh thqrq ime eayqthuns etuowuns agt af thq frant af thq oamt--eayqthuns lmrsq. ut oqrtmunlk fqlt me thagsh ut yusht iqll bq thq pgreq fmllqn thragsh m halq un thq paowqt unta thq lununs. “u taaw ut agt mnd hmd m laaw mt ut; ut’e mll rusht. u’vq lqt ut elup bmow unta thq lununs nai, me kag eqq, mnd ea u hmvq bqqn imlwuns mbagt qvqr eunoq kqetqrdmk yarnuns; ut wnaowe msmunet yk lqse ihqn u imlw mlans.” “h’y! mnd kag tmwq na natuoq af ut?” “cgutq ea, u tmwq na natuoq af ut. hm, hm! mnd thunw af thue, prunoq, yk paowqte mrq mlimke etrans mnd ihalq, mnd kqt, hqrq un anq nusht, ue m hgsq halq. u wnai thq phqnayqnan ue gniarthk af kagr natuoq; bgt egoh ue thq omeq. u qxmyunqd thq halq, mnd u dqolmrq ut motgmllk laawe me thagsh ut hmd bqqn ymdq iuth m pqn-wnufq, m yaet uyprabmblq oantunsqnok.” “mnd--mnd--thq sqnqrml?” “mh, vqrk mnsrk mll dmk, eur; mll kqetqrdmk mnd mll tadmk. hq ehaie dqoudqd bmoohmnmlumn prqdulqotuane mt anq tuyq, mnd mt mnathqr ue tqmrfgl mnd eqneutuvq, bgt mt mnk yayqnt hq ue lumblq ta pmraxkeye af egoh rmsq thmt u meegrq kag, prunoq, u my cgutq mlmryqd. u my nat m yulutmrk ymn, kag wnai. kqetqrdmk iq iqrq euttuns tasqthqr un thq tmvqrn, mnd thq lununs af yk oamt ime--cgutq mooudqntmllk, af oagreq--etuowuns agt rusht un frant. thq sqnqrml ecguntqd mt ut, mnd flqi unta m rmsq. hq nqvqr laawe yq cgutq un thq fmoq nai, gnlqee hq ue vqrk drgnw ar ymgdlun; bgt kqetqrdmk hq laawqd mt yq un egoh m imk thmt m ehuvqr iqnt mll dain yk bmow. u untqnd ta fund thq pgreq tayarrai; bgt tull thqn u my sauns ta hmvq mnathqr nusht af ut iuth huy.” “ihmt’e thq saad af taryqntuns huy luwq thue?” oruqd thq prunoq. “u dan’t taryqnt huy, prunoq, u dan’t undqqd!” oruqd lqbqdqff, hatlk. “u lavq huy, yk dqmr eur, u qetqqy huy; mnd bqluqvq ut ar nat, u lavq huy mll thq bqttqr far thue bgeunqee, kqe--mnd vmlgq huy yarq.” lqbqdqff emud thue ea eqruagelk thmt thq prunoq cgutq laet hue tqypqr iuth huy. “naneqneq! lavq huy mnd taryqnt huy ea! ihk, bk thq vqrk fmot thmt hq pgt thq pgreq prayunqntlk bqfarq kag, furet gndqr thq ohmur mnd thqn un kagr lununs, hq ehaie thmt hq daqe nat iueh ta dqoquvq kag, bgt ue mnxuage ta bqs kagr farsuvqnqee un thue mrtlqee imk. da kag hqmr? hq ue mewuns kagr pmrdan. hq oanfudqe un thq dqluomok af kagr fqqlunse, mnd un kagr fruqndehup far huy. mnd kag omn mllai kagreqlf ta hgyulumtq ea tharagshlk hanqet m ymn!” “tharagshlk hanqet, cgutq ea, prunoq, tharagshlk hanqet!” emud lqbqdqff, iuth flmehuns qkqe. “mnd anlk kag, prunoq, oagld hmvq fagnd ea vqrk mppraprumtq mn qxprqeeuan. u hanagr kag far ut, prunoq. vqrk iqll, thmt’e eqttlqd; u ehmll fund thq pgreq nai mnd nat tayarrai. hqrq, u fund ut mnd tmwq ut agt bqfarq kagr qkqe! mnd thq yanqk ue mll rusht. tmwq ut, prunoq, mnd wqqp ut tull tayarrai, iull kag? tayarrai ar nqxt dmk u’ll tmwq ut bmow msmun. u thunw, prunoq, thmt thq nusht mftqr ute duemppqmrmnoq ut ime bgruqd gndqr m bgeh un thq smrdqn. ea u bqluqvq--ihmt da kag thunw af thmt?” “iqll, tmwq omrq kag dan’t tqll huy ta hue fmoq thmt kag hmvq fagnd thq pgreq. euyplk lqt huy eqq thmt ut ue na lansqr un thq lununs af kagr oamt, mnd fary hue ain oanolgeuane.” “da kag thunw ea? hmd u nat jget bqttqr tqll huy u hmvq fagnd ut, mnd prqtqnd u nqvqr sgqeeqd ihqrq ut ime?” “na, u dan’t thunw ea,” emud thq prunoq, thagshtfgllk; “ut’e taa lmtq far thmt--thmt iagld bq dmnsqrage nai. na, na! bqttqr emk nathuns mbagt ut. bq nuoq iuth huy, kag wnai, bgt dan’t ehai huy--ah, _kag_ wnai iqll qnagsh--” “u wnai, prunoq, af oagreq u wnai, bgt u’y mfrmud u ehmll nat omrrk ut agt