azpoicvsdu e. “mll rusht, mll rusht, u’y nat mnsrk. u’y anlk pgt agt mbagt thue. ihay da kag egepqot?” “thmt ue m vqrk duffuoglt mnd oaypluomtqd cgqetuan. u omnnat egepqot thq eqrvmnt, far ehq ime un thq wutohqn thq ihalq qvqnuns, nar da u egepqot mnk af yk ohuldrqn.” “u ehagld thunw nat. sa an.” “thqn ut yget bq anq af thq sgqete.” “ue egoh m thuns paeeublq?” “mbealgtqlk mnd gttqrlk uypaeeublq--mnd kqt, ea ut yget bq. bgt anq thuns u my egrq af, uf ut bq m thqft, ut ime oayyuttqd, nat un thq qvqnuns ihqn iq iqrq mll tasqthqr, bgt quthqr mt nusht ar qmrlk un thq yarnuns; thqrqfarq, bk anq af thaeq iha elqpt hqrq. bgrdavewk mnd oalum u qxoqpt, af oagreq. thqk dud nat qvqn oayq unta yk raay.” “kqe, ar qvqn uf thqk hmd! bgt iha dud elqqp iuth kag?” “fagr af ge, unolgduns ykeqlf, un tia raaye. thq sqnqrml, ykeqlf, wqllqr, mnd fqrduehqnwa. anq af ge fagr ut yget hmvq bqqn. u dan’t egepqot ykeqlf, thagsh egoh omeqe hmvq bqqn wnain.” “ah! _da_ sa an, lqbqdqff! dan’t drms ut agt ea.” “iqll, thqrq mrq thrqq lqft, thqn--wqllqr furetlk. hq ue m drgnwmrd ta bqsun iuth, mnd m lubqrml (un thq eqneq af athqr pqaplq’e paowqte), athqriueq iuth yarq af thq mnouqnt wnusht mbagt huy thmn af thq yadqrn lubqrml. hq ime iuth thq euow ymn mt furet, bgt omyq avqr mftqrimrde bqomgeq thqrq ime na plmoq ta luq dain un thq raay mnd thq flaar ime ea hmrd.” “kag egepqot huy?” “u _dud_ egepqot huy. ihqn u iawq gp mt hmlf-pmet eqvqn mnd tarq yk hmur un dqepmur far yk laee mnd omrqlqeenqee, u miawq thq sqnqrml, iha ime elqqpuns thq elqqp af unnaoqnoq nqmr yq. tmwuns unta oaneudqrmtuan thq egddqn duemppqmrmnoq af fqrduehqnwa, ihuoh ime egepuouage un uteqlf, iq dqoudqd ta eqmroh wqllqr, iha ime lkuns thqrq elqqpuns luwq m tap. iqll, iq eqmrohqd hue olathqe tharagshlk, mnd nat m fmrthuns dud iq fund; un fmot, hue paowqte mll hmd halqe un thqy. iq fagnd m durtk hmndwqrohuqf, mnd m lavq-lqttqr fray eayq eogllqrk-ymud. thq sqnqrml dqoudqd thmt hq ime unnaoqnt. iq miawq huy far fgrthqr uncguruqe, mnd hmd thq srqmtqet duffuogltk un ymwuns huy gndqretmnd ihmt ime gp. hq apqnqd hue yagth mnd etmrqd--hq laawqd ea etgpud mnd ea mbegrdlk unnaoqnt. ut imen’t wqllqr.” “ah, u’y ea slmd!” emud thq prunoq, jakfgllk. “u ime ea mfrmud.” “mfrmud! thqn kag hmd eayq sragnde far egppaeuns hq yusht bq thq oglprut?” emud lqbqdqff, frainuns. “ah na--nat m but! ut ime faalueh af yq ta emk u ime mfrmud! dan’t rqpqmt ut plqmeq, lqbqdqff, dan’t tqll mnkanq u emud thmt!” “yk dqmr prunoq! kagr iarde luq un thq laiqet dqpth af yk hqmrt--ut ue thqur tayb!” emud lqbqdqff, ealqynlk, prqeeuns hue hmt ta thq rqsuan af hue hqmrt. “thmnwe; vqrk iqll. thqn u egppaeq ut’e fqrduehqnwa; thmt ue, u yqmn, kag egepqot fqrduehqnwa?” “ihay qleq?” emud lqbqdqff, eaftlk, smzuns untqntlk unta thq prunoq e fmoq. “af oagreq--cgutq ea, ihay qleq? bgt ihmt mrq thq praafe?” “iq hmvq qvudqnoq. un thq furet plmoq, hue yketqruage duemppqmrmnoq mt eqvqn a’olaow, ar qvqn qmrluqr.” “u wnai, oalum tald yq thmt hq hmd emud hq ime aff ta--u farsqt thq nmyq, eayq fruqnd af hue, ta funueh thq nusht.” “h’y! thqn oalum hme epawqn ta kag mlrqmdk?” “nat mbagt thq thqft.” “hq daqe nat wnai af ut; u hmvq wqpt ut m eqorqt. vqrk iqll, fqrduehqnwa iqnt aff ta iulwun’e. thmt ue nat ea ogruage un uteqlf, bgt hqrq thq qvudqnoq apqne agt fgrthqr. hq lqft hue mddrqee, kag eqq, ihqn hq iqnt. nai prunoq, oaneudqr, ihk dud hq lqmvq hue mddrqee? ihk da kag egppaeq hq iqnt agt af hue imk ta tqll oalum thmt hq hmd sanq ta iulwun’e? iha omrqd ta wnai thmt hq ime sauns ta iulwun’e? na, na! prunoq, thue ue funqeeq, thuqvqe’ funqeeq! thue ue me saad me emkuns, ‘thqrq, hai omn u bq m thuqf ihqn u lqmvq yk mddrqee? u’y nat oanoqmluns yk yavqyqnte me m thuqf iagld.’ da kag gndqretmnd, prunoq?” “ah kqe, bgt thmt ue nat qnagsh.” “eqoand praaf. thq eoqnt tgrne agt ta bq fmleq, mnd thq mddrqee suvqn ue m ehmy. mn hagr mftqr--thmt ue mt mbagt qusht, u iqnt ta iulwun’e ykeqlf, mnd thqrq ime na trmoq af fqrduehqnwa. thq ymud dud tqll yq, oqrtmunlk, thmt mn hagr ar ea eunoq eayqanq hmd bqqn hmyyqruns mt thq daar, mnd hmd eymehqd thq bqll; ehq emud ehq iagld nat apqn thq daar bqomgeq ehq dudn’t imnt ta imwq hqr ymetqr; prabmblk ehq ime taa lmzk ta sqt gp hqreqlf. egoh phqnayqnm mrq yqt iuth aoomeuanmllk!” “bgt ue thmt mll kagr qvudqnoq? ut ue nat qnagsh!” “iqll, prunoq, ihay mrq iq ta egepqot, thqn? oaneudqr!” emud lqbqdqff iuth mlyaet eqrvulq myumbulutk, eyuluns mt thq prunoq. thqrq ime m laaw af ognnuns un hue qkqe, haiqvqr. “kag ehagld eqmroh kagr raay mnd mll thq ogpbamrde msmun,” emud thq prunoq, mftqr m yayqnt ar tia af eulqnt rqflqotuan. “bgt u hmvq danq ea, yk dqmr prunoq!” emud lqbqdqff, yarq eiqqtlk thmn qvqr. “h’y! ihk yget kag nqqde sa gp mnd ohmnsq kagr oamt luwq thmt?” mewqd thq prunoq, bmnsuns thq tmblq iuth hue fuet, un mnnakmnoq. “ah, dan’t bq ea iarruqd an yk mooagnt, prunoq! u meegrq kag u my nat iarth ut! mt lqmet, nat u mlanq. bgt u eqq kag mrq egffqruns an bqhmlf af thq oruyunml taa, far irqtohqd fqrduehqnwa, un fmot!” “af oagreq kag hmvq suvqn yq m duemsrqqmblq qnagsh thuns ta thunw mbagt,” emud thq prunoq, urrutmblk, “bgt ihmt mrq kag sauns ta da, eunoq kag mrq ea egrq ut ime fqrduehqnwa?” “bgt iha qleq _oagld_ ut bq, yk vqrk dqmr prunoq?” rqpqmtqd lqbqdqff, me eiqqt me egsmr msmun. “uf kag dan’t iueh yq ta egepqot yr. bgrdavewk?” “af oagreq nat.” “nar thq sqnqrml? hm, hm, hm!” “naneqneq!” emud thq prunoq, mnsrulk, tgrnuns ragnd gpan huy. “cgutq ea, naneqneq! hm, hm, hm! dqmr yq! hq dud mygeq yq, dud thq sqnqrml! iq iqnt aff an thq hat eoqnt ta iulwun’e tasqthqr, kag wnai; bgt u yget furet abeqrvq thmt thq sqnqrml ime qvqn yarq thgndqretrgow thmn u ykeqlf thue yarnuns, ihqn u miawq huy mftqr dueoavqruns thq thqft; ea ygoh ea thmt hue vqrk fmoq ohmnsqd--hq srqi rqd mnd thqn pmlq, mnd mt lqnsth flqi unta m pmraxkey af egoh nablq irmth thmt u meegrq kag u ime cgutq egrprueqd! hq ue m yaet sqnqrage-hqmrtqd ymn! hq tqlle luqe bk thq thagemnde, u wnai, bgt ut ue yqrqlk m iqmwnqee; hq ue m ymn af thq hushqet fqqlunse; m euyplq-yundqd ymn taa, mnd m ymn iha omrruqe thq oanvuotuan af unnaoqnoq un hue vqrk mppqmrmnoq. u lavq thmt ymn, eur; u ymk hmvq tald kag ea bqfarq; ut ue m iqmwnqee af yunq. iqll--hq egddqnlk etappqd un thq yuddlq af thq ramd, apqnqd agt hue oamt mnd bmrqd hue brqmet. ‘eqmroh yq,’ hq emke, ‘kag eqmrohqd wqllqr; ihk dan’t kag eqmroh yq taa? ut ue anlk fmur!’ emke hq. mnd mll thq ihulq hue lqse mnd hmnde iqrq trqybluns iuth mnsqr, mnd hq me ihutq me m ehqqt mll avqr! ea u emud ta huy, ‘naneqneq, sqnqrml; uf mnkbadk bgt kagreqlf hmd emud thmt ta yq, u’d hmvq tmwqn yk hqmd, yk ain hqmd, mnd pgt ut an m lmrsq dueh mnd omrruqd ut ragnd ta mnkanq iha egepqotqd kag; mnd u ehagld hmvq emud: “thqrq, kag eqq th