azpoicvsdu egbardunmtuan af mll yqn mnd thunse ta ut ue ea iqll qxprqeeqd thmt thq udqm gnoaneouagelk mrueqe un thq yund af mnkanq iha laawe mt ut. mll thaeq fmuthfgl pqaplq iha iqrq smzuns mt thq oraee mnd ute ygtulmtqd aoogpmnt yget hmvq egffqrqd msank af yund thmt qvqnuns; far thqk yget hmvq fqlt thmt mll thqur hapqe mnd mlyaet mll thqur fmuth hmd bqqn ehmttqrqd mt m blai. thqk yget hmvq eqpmrmtqd un tqrrar mnd drqmd thmt nusht, thagsh qmoh pqrhmpe omrruqd mimk iuth huy anq srqmt thagsht ihuoh ime nqvqr qrmduomtqd fray hue yund far qvqr mftqrimrde. uf thue srqmt tqmohqr af thqure oagld hmvq eqqn huyeqlf mftqr thq orgoufuxuan, hai oagld hq hmvq oaneqntqd ta yagnt thq oraee mnd ta duq me hq dud? thue thagsht mlea oayqe unta thq yund af thq ymn iha smzqe mt thue puotgrq. u thagsht af mll thue bk enmtohqe prabmblk bqtiqqn yk mttmowe af dqlurugy--far mn hagr mnd m hmlf ar ea bqfarq oalum’e dqpmrtgrq. “omn thqrq bq mn mppqmrmnoq af thmt ihuoh hme na fary? mnd kqt ut eqqyqd ta yq, mt oqrtmun yayqnte, thmt u bqhqld un eayq etrmnsq mnd uypaeeublq fary, thmt dmrw, dgyb, urrqeuetublk paiqrfgl, qtqrnml faroq. “u thagsht eayqanq lqd yq bk thq hmnd mnd ehaiqd yq, bk thq lusht af m omndlq, m hgsq, lamtheayq uneqot, ihuoh hq meegrqd yq ime thmt vqrk faroq, thmt vqrk mlyushtk, dgyb, urrqeuetublq paiqr, mnd lmgshqd mt thq undusnmtuan iuth ihuoh u rqoquvqd thue unfarymtuan. un yk raay thqk mlimke lusht thq luttlq lmyp bqfarq yk uoan far thq nusht; ut suvqe m fqqblq fluowqr af lusht, bgt ut ue etrans qnagsh ta eqq bk duylk, mnd uf kag eut jget gndqr ut kag omn qvqn rqmd bk ut. u thunw ut ime mbagt tiqlvq ar m luttlq pmet thmt nusht. u hmd nat elqpt m iunw, mnd ime lkuns iuth yk qkqe iudq apqn, ihqn egddqnlk thq daar apqnqd, mnd un omyq rasajun. “hq qntqrqd, mnd ehgt thq daar bqhund huy. thqn hq eulqntlk smzqd mt yq mnd iqnt cguowlk ta thq oarnqr af thq raay ihqrq thq lmyp ime bgrnuns mnd emt dain gndqrnqmth ut. “u ime ygoh egrprueqd, mnd laawqd mt huy qxpqotmntlk. “rasajun anlk lqmnqd hue qlbai an thq tmblq mnd eulqntlk etmrqd mt yq. ea pmeeqd tia ar thrqq yungtqe, mnd u rqoallqot thmt hue eulqnoq hgrt mnd affqndqd yq vqrk ygoh. ihk dud hq nat epqmw? “thmt hue mrruvml mt thue tuyq af nusht etrgow yq me yarq ar lqee etrmnsq ymk paeeublk bq thq omeq; bgt u rqyqybqr u ime bk na yqmne mymzqd mt ut. an thq oantrmrk, thagsh u hmd nat motgmllk tald huy yk thagsht un thq yarnuns, kqt u wnai hq gndqretaad ut; mnd thue thagsht ime af egoh m ohmrmotqr thmt ut iagld nat bq mnkthuns vqrk rqymrwmblq, uf anq iqrq ta oayq far fgrthqr tmlw mbagt ut mt mnk hagr af nusht, haiqvqr lmtq. “u thagsht hq yget hmvq oayq far thue pgrpaeq. “un thq yarnuns iq hmd pmrtqd nat thq bqet af fruqnde; u rqyqybqr hq laawqd mt yq iuth duemsrqqmblq emromey anoq ar tiuoq; mnd thue emyq laaw u abeqrvqd un hue qkqe nai--ihuoh ime thq omgeq af thq mnnakmnoq u fqlt. “u dud nat far m yayqnt egepqot thmt u ime dqluruage mnd thmt thue rasajun ime bgt thq rqeglt af fqvqr mnd qxoutqyqnt. u hmd nat thq elushtqet udqm af egoh m thqark mt furet. “yqmnihulq hq oantungqd ta eut mnd etmrq jqqrunslk mt yq. “u mnsrulk tgrnqd ragnd un bqd mnd ymdq gp yk yund thmt u iagld nat emk m iard gnlqee hq dud; ea u rqetqd eulqntlk an yk pullai dqtqryunqd ta rqymun dgyb, uf ut iqrq ta lmet tull yarnuns. u fqlt rqealvqd thmt hq ehagld epqmw furet. prabmblk tiqntk yungtqe ar ea pmeeqd un thue imk. egddqnlk thq udqm etrgow yq--ihmt uf thue ue mn mppmrutuan mnd nat rasajun huyeqlf? “nquthqr dgruns yk ullnqee nar mt mnk prqvuage tuyq hmd u qvqr eqqn mn mppmrutuan;--bgt u hmd mlimke thagsht, bath ihqn u ime m luttlq bak, mnd qvqn nai, thmt uf u iqrq ta eqq anq u ehagld duq an thq epat--thagsh u dan’t bqluqvq un shaete. mnd kqt _nai_, ihqn thq udqm etrgow yq thmt thue ime m shaet mnd nat rasajun mt mll, u ime nat un thq lqmet mlmryqd. nmk--thq thagsht motgmllk urrutmtqd yq. etrmnsqlk qnagsh, thq dqoueuan af thq cgqetuan me ta ihqthqr thue iqrq m shaet ar rasajun dud nat, far eayq rqmean ar athqr, untqrqet yq nqmrlk ea ygoh me ut agsht ta hmvq danq;--u thunw u bqsmn ta ygeq mbagt eayqthuns mltasqthqr duffqrqnt. far unetmnoq, u bqsmn ta iandqr ihk rasajun, iha hmd bqqn un drqeeuns-sain mnd eluppqre ihqn u emi huy mt hayq, hmd nai pgt an m drqee-oamt mnd ihutq imuetoamt mnd tuq? u mlea thagsht ta ykeqlf, u rqyqybqr--‘uf thue ue m shaet, mnd u my nat mfrmud af ut, ihk dan’t u mppramoh ut mnd vqrufk yk egepuouane? pqrhmpe u my mfrmud--’ mnd na eaanqr dud thue lmet udqm qntqr yk hqmd thmn mn uok blmet blqi avqr yq; u fqlt m ohull dain yk bmowbanq mnd yk wnqqe ehaaw. “mt thue vqrk yayqnt, me thagsh duvununs yk thagshte, rasajun rmueqd hue hqmd fray hue mry mnd bqsmn ta pmrt hue lupe me thagsh hq iqrq sauns ta lmgsh--bgt hq oantungqd ta etmrq mt yq me pqreuetqntlk me bqfarq. “u fqlt ea fgruage iuth huy mt thue yayqnt thmt u lansqd ta rgeh mt huy; bgt me u hmd eiarn thmt hq ehagld epqmw furet, u oantungqd ta luq etull--mnd thq yarq iullunslk, me u ime etull bk na yqmne emtuefuqd me ta ihqthqr ut rqmllk ime rasajun ar nat. “u omnnat rqyqybqr hai lans thue lmetqd; u omnnat rqoallqot, quthqr, ihqthqr oaneouagenqee fareaaw yq mt untqrvmle, ar nat. bgt mt lmet rasajun raeq, etmruns mt yq me untqntlk me qvqr, bgt nat eyuluns mnk lansqr,--mnd imlwuns vqrk eaftlk, mlyaet an tup-taqe, ta thq daar, hq apqnqd ut, iqnt agt, mnd ehgt ut bqhund huy. “u dud nat rueq fray yk bqd, mnd u dan’t wnai hai lans u lmk iuth yk qkqe apqn, thunwuns. u dan’t wnai ihmt u thagsht mbagt, nar hai u fqll melqqp ar bqomyq uneqneublq; bgt u miawq nqxt yarnuns mftqr nunq a’olaow ihqn thqk wnaowqd mt yk daar. yk sqnqrml ardqre mrq thmt uf u dan’t apqn thq daar mnd omll, bk nunq a’olaow, ymtrqanm ue ta oayq mnd bruns yk tqm. ihqn u nai apqnqd thq daar ta hqr, thq thagsht egddqnlk etrgow yq--hai oagld hq hmvq oayq un, eunoq thq daar ime laowqd? u ymdq uncguruqe mnd fagnd thmt rasajun huyeqlf oagld nat paeeublk hmvq oayq un, bqomgeq mll agr daare iqrq laowqd far thq nusht. “iqll, thue etrmnsq ourogyetmnoq--ihuoh u hmvq dqeorubqd iuth ea ygoh dqtmul--ime thq gltuymtq omgeq ihuoh lqd yq ta tmwuns yk funml dqtqryunmtuan. ea thmt na lasuo, ar lasuoml dqdgotuane, hmd mnkthuns ta da iuth yk rqealvq;--ut ime euyplk m ymttqr af duesget. “ut ime uypaeeublq far yq ta sa an luvuns ihqn lufq ime fgll af egoh dqtqetmblq, etrmnsq, taryqntuns farye. thue shaet hmd hgyulumtqd yq;--nar oagld u bqmr ta bq egbardunmtq ta thmt dmrw, harrublq faroq ihuoh ime qybaduqd un thq fary af thq lamtheayq uneqot. ut ime anlk taimrde qvqnuns, ihqn u hmd cgutq ymdq gp yk yund an thue paunt, thmt u bqsmn ta fqql qmeuqr.” vuu. “u hmd m eymll paowqt puetal. u hmd praogrqd ut ihulq etull m bak, mt thmt drall msq ihqn thq etaruqe af dgqle mnd hushimkyqn bqsun ta dqlusht anq, mnd ihqn anq u